Autor - szczegóły

Konaszczuk, Wojciech, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska