Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych przelewu praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej

Magdalena Dąbrowska

Streszczenie w języku polskim


Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych przelewu praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej – mimo wyraźnie określonych przepisów – nie jest oczywiste. Organy podatkowe regularnie udzielają interpretacji podatkowych w tej sprawie. W przypadku opodatkowania umów przedwstępnych podatkiem od towarów i usług, przez niewymienienie w sposób wyczerpujący czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, ograny mają szerokie pole do ich definiowania.


Słowa kluczowe


prawo; finanse; podatki; umowa przedwstępna; VAT; PCC

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych” 2012, nr 33 (788).

Gutowski M., Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz, Warszawa 2016.

Hanusz A., Zasada autonomii woli stron stosunków cywilnoprawnych w świetle prawa podatkowego, „Państwo i Prawo” 1998, nr 12.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 stycznia 2015 r., IBPBII/1/436-333/14/MZ.

Kidyba A., Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna, t. 3, Warszawa 2014.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r., nr 101, poz. 649 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz. 535).

Wyrok SN z dnia 28 października 2010 r., II CSK 219/10, LEX nr 672683.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2009 r., III SA/Po 645/09, LEX nr 641611.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2016.19.31.37
Data publikacji: 2017-06-18 18:27:13
Data złożenia artykułu: 2016-07-23 17:40:01


Statystyki


Widoczność abstraktów - 554
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Magdalena Dąbrowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.