Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 18, No 27 (2015) Sharia Criminal Law – Structure And Influence Throughout History Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Agnieszka Minda, Joanna Nowak
 
Vol 20, No 32 (2017) „Ujęcie przestępstwa łapownictwa gospodarczego na gruncie polskiego porządku prawnego a systemu prawa hiszpańskiego oraz odniesieniem do państw Ameryki Południowej.” Streszczenie w języku polskim
Anna Podlasek, Barbara Pietrzyk
 
Vol 17, No 24 (2014) „Unicestwienie pasożyta-państwa”. Historyczno-prawna analiza ustroju Komuny Paryskiej z 1871 r. Streszczenie w języku polskim   PDF
Hubert Mielnik
 
Vol 17, No 25 (2014) Actio institoria oraz actio exercitoria jako „powództwa o charakterze dodatkowym” – zagadnienia wybrane Streszczenie w języku polskim   PDF
Bartosz Zalewski
 
Vol 22, No 40 (2019) Administracja III generacji i partycypacja społeczna – rozwój pojęcia uczestnictwa w procesie administracyjnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Mateusz Podhalicz
 
Vol 23, No 1 (2023) Akty normatywne i indywidualne samorządów zawodowych jako przejaw funkcji administracji publicznej (uwagi na tle samorządu radców prawnych) Streszczenie w języku polskim   PDF
Dagmara Elżbieta Gut
 
Vol 17, No 24 (2014) Altepetl – podstawowa jednostka organizacji społeczno-politycznej w późnym okresie poklasycznym w środkowym Meksyku Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Piorun
 
Vol 21, No 39 (2018) Analiza danych osobowych przetwarzanych przez apteki w kontekście zmian wprowadzonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Karolina Stawnicka-Kowalczyk
 
Vol 20, No 32 (2017) Analiza komparatystyczna przestępstwa lichwy na gruncie prawa polskiego i amerykańskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Wątor, Daria Kucyper
 
Vol 17, No 24 (2014) Argumentacja prawnicza w prawie karnym na przykładzie sporu dotyczącego przestępstwa zniesławienia internetowego i jego przedawnienia w kontekście pojmowania istoty przestępstwa trwałego Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Tywończuk-Gieniusz
 
Vol 21, No 39 (2018) Bezpieczeństwo jako kategoria prawna Streszczenie w języku polskim   PDF
Gabriel Malik
 
Vol 19, No 30 (2016) Blaski i cienie zasady adekwatności z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda. Streszczenie w języku polskim
Bartłomiej Maksymilian Zydel
 
Vol 18, No 27 (2015) Budżet obywatelski – cele, założenia i ramy prawne działania na przykładzie miasta Lublina Streszczenie w języku polskim   PDF (English)   PDF
Ewelina Janas, Aleksandra Mizerska
 
Vol 16, No 23 (2013) CHARAKTER PRAWNY ANEKSU DO PROTOKOŁU KONTROLI PŁATNIKA SKŁADEK. WYBRANE ZAGADNIENIA Streszczenie w języku polskim   PDF
Łukasz Jurek
 
Vol 16, No 23 (2013) CHARAKTER PRAWNY SPORZĄDZENIA AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO W TRYBIE ART. 1 § 2 KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Kozyra
 
Vol 18, No 27 (2015) Charakterystyka przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Miksiewicz
 
Vol 19, No 28 (2016) Common European Sales Law – podwaliny dla kodeksu cywilnego UE? Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Adam Ochmann
 
Vol 16, No 23 (2013) CRIMEN CALUMNIAE – PRZYCZYNEK DO STUDIUM HISTORYCZNO-PRAWNEGO Streszczenie w języku polskim   PDF
Bartosz Zalewski
 
Vol 20, No 34 (2017) De la reprise de l’acquis communautaire par des pays tiers sur l’exemple de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre l’Union européenne et la Suisse Streszczenie w języku polskim   PDF (Français (France))
Kaja Węglarz
 
Vol 17, No 24 (2014) Defiicja pojazdu i pojazdu mechanicznego – rozważania i uwagi Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Starzyk
 
Vol 23, No 1 (2023) Desuetudo w rozumieniu Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Jakub Wiecha
 
Vol 17, No 25 (2014) Direct and indirect effct in EU consumer law in the light of “Faccini Dori”, “Dillenkofer” and the other EU cases Streszczenie w języku polskim   PDF   PDF (English)
Paulina Krukowska
 
Vol 17, No 25 (2014) Dobre praktyki zarządzania jakością w placówce medycznej na podstawie rozwiązań stosowanych w Klinik Thalkichner Strasse STKM w Monachium – Case Study Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Mińko
 
Vol 22, No 42 (2019) Dysfunkcje rodziny, a piecza zastępcza Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Bieniek
 
Vol 21, No 37 (2018) Dyskusja racjonalna i dyskusja retoryczna w dyskursie prawniczym Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Budny
 
1 - 25 z 251 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>