Ars Iuridica

Czasopismo naukowe Ars Iuridica jest sukcesorem Studenckich Zeszytów Naukowych wydawanych przez Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie cyklicznie w latach 1998 – 2019. Przerwa wydawnicza była spowodowana czasem pandemii SARS-CoV-2, której negatywne skutki objęły niemal wszystkie obszary działalności naukowej. Mając na uwadze długoletnią tradycję Studenckich Zeszytów Naukowych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej reaktywował działalność czasopisma pod nową nazwą. Zakres tematyczny Ars Iuridica obejmuje wszystkie dyscypliny nauk prawnych, a także zagadnienia interdyscyplinarne. Czasopismo ukazuje się regularnie dwa razy w roku, przy czym możliwe są numery specjalne, publikowane jako numery dodatkowe. W Ars Iuridica publikowane są artykuły naukowe, glosy oraz sprawozdania z konferencji w języku polskim oraz angielskim. Czasopismo ukazuje się w formie elektronicznej na zasadach otwartego dostępu.

Punkty Ministra Edukacji i Nauki: 20

 

e-ISSN: 2956-6800
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 23, No 1 (2023)


Okładka