Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy od osób prawnych

Justyna Bocheńska

Streszczenie w języku polskim


Zagadnienia dotyczące opodatkowania umowy przelewu wierzytelności podatkiem dochodowym od osób prawnych należą do kwestii bardzo istotnych. Sytuacja jest jednak różna w zależności od podmiotów. W przypadku podmiotów, których przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót wierzytelnościami, najważniejszą regulacją na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczącą sposobu powstania przychodu, jest art. 12 ust. 3 i 3a, natomiast w przypadku tych, które zbywają wierzytelności własne i nie prowadzą działalności gospodarczej w tym zakresie, jest to art. 14 ust. 1. Tematyka ta jest przedmiotem niejednokrotnie sprzecznych ze sobą orzeczeń i interpretacji sądów administracyjnych, dlatego można uznać, że zagadnienia te, choć istotne, nadal nie są w pełni uregulowane w polskim systemie prawnym.


Słowa kluczowe


cesja; wierzytelność; podatek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzeziński B., Kalinowski M., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 1995.

Jurkiewicz R., Wierzytelność i dług – aspekty prawne i podatkowe, Warszawa 2013.

Lewińska U., Lenart T., Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 r., nr 21, poz. 86).

Wyrok NSA z dnia 22 lutego 2011 r., II FSK 1948/09.

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2011 r., I SA/Rz 109/11.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2016.19.31.15
Data publikacji: 2017-06-18 18:27:11
Data złożenia artykułu: 2016-08-25 18:16:25


Statystyki


Widoczność abstraktów - 545
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Justyna Bocheńska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.