Wielojęzyczność jako wyzwanie w procesie stanowienia i wykładni prawa Unii Europejskiej

Joanna Szponar-Seroka

Streszczenie w języku polskim


Wielojęzyczność Unii Europejskiej jest jedną z jej podstawowych zasad i praktycznym założeniem funkcjonowania jej organów. Obecnie prawo wspólnotowe odnosi się do 28 państw i jest dostępne w 24 językach urzędowych o jednakowym statusie, w których stanowione i publikowane są wspólnotowe akty prawne. Tworzenie oryginałów w wielu językach sprawia, że każdy z powstałych tekstów jest jednakowo autentyczny. Wielojęzyczność prawa, równość poszczególnych wersji językowych oraz stosowanie prawa w różnych systemach prawnych powoduje trudności w zakresie tworzenia, stosowania i wykładni prawa wspólnotowego. Zastanawiająca wydaje się kwestia, czy w przypadku prawa unijnego w poszczególnych językach mamy do czynienia z jego tworzeniem czy tłumaczeniem. Status prawny przetłumaczonych oryginałów wskazuje, że proces tłumaczenia nie miał miejsca, choć w sensie praktycznym nie da się zaprzeczyć, że teksty te są tłumaczeniami, i to szczególnego rodzaju. Etap tłumaczenia aktu prawnego na inne języki jest prawdopodobnie najtrudniejszą fazą procesu tworzenia prawa wspólnotowego. Specyfika stanowienia prawa wspólnotowego sprawia, że różne wersje językowe aktów prawnych Unii Europejskiej niekiedy okazują się rozbieżne i niespójne językowo, co powoduje, że interpretacja prawa wspólnotowego często rodzi trudności. Wszystkie autentyczne wersje językowe aktów prawa wspólnotowego mają taką samą moc wiążącą i takie same skutki prawne, a w rezultacie wszystkie razem tworzą wspólne znaczenie prawa wspólnotowego i żadna z nich nie może być odrzucona podczas interpretacji.


Słowa kluczowe


wielojęzyczność; prawo wspólnotowe; stanowienie prawa; wykładnia prawa; język prawny; tłumaczenie prawne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Derlén M., A Single Text or a Single Meaning: Multilingual Interpretation of EU Legislation and CJEU Case Law in National Courts, [w:] Language and Culture in EU Law: Multidisciplinary Perspectives, ed. S. Šarčević, London–New York 2015.

Doczekalska A., (De)kulturyzacja i (de)hybrydyzacja języka prawnego w procesie tworzenia i transpozycji prawa Unii Europejskiej, [w:] Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych, red. M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, T. Bekrychta, cz. 1, Łódź 2014.

Felici A., Translating EU Law: Legal Issues and Multiple Dynamics, “Perspectives” 2010, Vol. 18, No. 2, DOI: https://doi.org/10.1080/09076761003668289.

Kalisz A., Interpretacja prawa Unii Europejskiej, [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, red. A. Wróbel, t. 1, Warszawa 2010.

Künnecke M., Translation in the EU: Language and Law in the EU’s Judicial Labyrinth, “Maastricht Journal of European and Comparative Law” 2013, No. 2.

Łętowska E., „Multicentryczność” współczesnego systemu prawa i wykładnia jej przyjazna, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymilina Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2002.

Sandrini P., Comparative Analysis of Legal Terms: Equivalence Revisited, www.researchgate.net/publication/237628898_Comparative_Analysis_of_Legal_Terms_Equivalence_Revisited [dostęp: 10.10.2016].

Seymour E., A Common EU Legal Language?, “Perspectives” 2002, Vol. 10, No. 1, DOI: https://doi.org/10.1080/0907676X.2002.9961430.

Šarčević S., New Approach to Legal Translation, Haga 1997.

Wróbel A., Pytania prawne sądów państw członkowskich do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, red. A. Wróbel, t. 1, Warszawa 2010.

Wróbel A., Źródła prawa Unii Europejskiej, [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, red. Wróbel, t. 1, Warszawa 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2017.20.33.93
Data publikacji: 2017-10-23 21:00:51
Data złożenia artykułu: 2017-04-24 20:17:04


Statystyki

Widoczność abstraktów - 378
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Joanna Szponar-Seroka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.