Menedżer jako podatnik podatku od towarów i usług – analiza w świetle interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych

Paweł Kołek

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego opracowania jest analiza menedżera jako podatnika podatku od towarów i usług ze względu na rozbieżne orzecznictwo sądowe i interpretacje organów podatkowych. Rozważania skupiają się wokół art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, z którego wynika, iż za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności zlecający wykonanie czynności jest związany więzami prawnymi z wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Po analizie interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych autor wskazuje, że tylko pewne nieznaczne zmiany tkwiące w kontraktach menedżerskich mogą zdecydować o innym rozstrzygnięciu w zakresie opodatkowania.

 


Słowa kluczowe


podatek od towarów i usług; menedżer; kontrakt menedżerski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 sierpnia 2012 r., TPP1/443-684/12/MN.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2013 r., ITPP1/443-1281/12/DM.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2013 r., IPPP3/443-1131/12-4/IG.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2013 r., ITPP1/443-1382/12/DM.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 października 2013 r., IBPP2/443-651/13/KO.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2013 r., IBPP2/443-812/13/KO.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2014 r., ILPP1/443-947/13-5/NS.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 lutego 2014 r., IPPP2/443-1331/13-2/AO.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 marca 2014 r., IBPP2/443-1116/13/KO.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2014 r., ITPP1/443-60/14/AJ.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2014 r., ITPP1/443-223/14/DM.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 lipca 2014 r., ITPP1/443-502/14/DM.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 września 2014 r., IBPP2/443-551/14/AB.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 września 2014 r., IPTPP1/443-471/14-4/AK.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 listopada 2014 r., IPPP1/443-859/14-4/JL.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2015 r., IPPP1/443-1186/14-2/AP.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2015 r., IPPP2/4512-527/15-2/AOg.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2016 r., IPPP1/4512-1069/15-3/BS,1 4-01-2016.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 listopada 2016 r., 1462-IPPP1.4512.819.2016.1.MP.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 września 2017 r., 0112-KDIL1-1.4012.199.2017.2.MW.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 października 2017 r., 0114-KDIP1-1.4012.357.2017.1.RR.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 października 2017 r., 0114-KDIP1-1.4012.394.2017.2.DG.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 15 listopada 2017 r., 0112-KDIL4.4012.538.2017.1.JKU.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 grudnia 2017 r., 0114-KDIP1-1.4012.503.2017.2.RR.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 grudnia 2017 r., 0114-KDIP1-1.4012.357.2017.4.RR.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 stycznia 2018 r., 0112-KDIL4.4012.559.2017.2.EB.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 stycznia 2018 r., 0112-KDIL2-1.4012.552.2017.1.MK.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 stycznia 2018 r., 0114-KDIP1-1.4012.609.2017.4.KBR.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 1 grudnia 2017 r., 0112-KDIL1-1.4012.199.2017.4.MW.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 5 lutego 2018 r., 0115-KDIT1-1.4012.877.2017.1.EA.

Interpretacja ogólna z dnia 6 października 2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zasad opodatkowania podatkiem VAT czynności (usług) wykonywanych przez członków zarządu spółek na podstawie umów zawartych w związku z regulacjami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w odniesieniu do których przychody zostały zaliczone do źródła przychodów określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT.

Kubot Z., Kontrakty menedżerskie jako pojęcie prawne, „Państwo i Prawo” 2003, z. 4.

Mróz T., Opalski A., Promińska U., Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (kontrakt menedżerski), [w:] System Prawa Prywatnego, t. 9: Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, red. W.J. Kanter, Warszawa 2015, Legalis.

Spyra M., Włodyka S., Umowy i porozumienia o współpracę przedsiębiorców (umowy kooperacyjne), [w:] System Prawa Handlowego, t. 5: Prawo umów handlowych, red. M. Stec, Warszawa 2017, Legalis.

Uchwała NSA z dnia 12 stycznia 2009 r., I FPS 3/08.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221).

Wyrok NSA z dnia 23 sierpnia 2012 r., I FSK 1645/11, LEX nr 1232585.

Wyrok NSA z dnia 30 września 2014 r., I FSK 1479/13, LEX nr 156924.

Wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2016 r., I FSK 83/15, LEX nr 2080535.

Wyrok NSA z dnia 22 lutego 2017 r., I FSK 1014/15, LEX nr 2286516.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 22 maja 2013 r., I SA/Łd 375/13, LEX nr 1383116.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 3 kwietnia 2014 r., III SA/Gl 212/14.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 stycznia 2015 r., III SA/Wa 3481/14, LEX nr 1746945.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 13 listopada 2015 r., III SA/Gl 1186/15, LEX nr 1959107.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 28 stycznia 2016 r., I SA/Łd 1314/15.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 26 września 2017 r., III SA/Gl 608/17, LEX nr 2384004.

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 15 listopada 2017 r., I SA/Sz 825/17, LEX nr 2395223.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 16 listopada 2017 r., III SA/Gl 765/17, LEX nr 2406052.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 29 listopada 2017 r., I SA/Gd 1445/17, LEX nr 2409405.

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 grudnia 2017 r., I SA/Lu 901/17, LEX nr 2424578.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2018.21.37.89
Data publikacji: 2018-06-29 19:43:29
Data złożenia artykułu: 2018-04-01 23:22:09


Statystyki

Widoczność abstraktów - 268
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Paweł Kołek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.