Kara za zabójstwo w świetle japońskiego kodeksu karnego – aspekty prawne i doktrynalne

Mikołaj Wojcieszek

Streszczenie w języku polskim


W artykule została przedstawiona próba holistycznego ujęcia karania za zabójstwo w świetle japońskiego kodeksu karnego oraz doktryn stanowiących podstawę japońskiego systemu prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem myśli Konfucjusza, orzecznictwa w sprawach o zabójstwo i sposobu wykonania kary (zwłaszcza kary śmierci). Cel pracy to zaprezentowanie specyfiki japońskiego prawa oraz porównanie wybranych konstrukcji z prawem polskim. Analiza zawiera dane statystyczne japońskiego Ministerstwa Sprawiedliwości ukazujące skalę zjawiska i linię orzeczniczą.


Słowa kluczowe


zabójstwo; japoński kodeks karny; samobójstwo rozszerzone; kara śmierci w Japonii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Act No. 131 of 1948, www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&id=1983&re=02&vm=02 [dostęp: 6.02.2018].

Amnesty International Global Report „Death Sentences And Executions”, 2016.

Benedict R., The Chrysanthemum and the Sword – Patterns of Japanese Culture, Boston–Rutland–Tokyo 1989.

Di Marco F., Suicide in Twentieth-Century Japan, Abingdon 2016, DOI: https://doi.org/10.4324/9781315676142.

Izydorczyk J., Hanzai znaczy przestępstwo, Warszawa 2008.

Izydorczyk J., Japoński kodeks karny, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 5.

Keihō, Law No. 45 of 1907, www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=1960&re=02&vm=04 [dostęp: 4.02.2018].

Konfucjusz, Dialogi konfucjańskie, Wrocław 1976.

Konstytucja Japonii, Warszawa 2014.

Kość A., Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej, Lublin 2001.

Law No. 168 of 1948, www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=1978&vm=04&re=02 [dostęp: 4.02.2018].

Leszczyński L., Recepcja prawa z okresu Meiji – podłoże oraz wpływ na japoński porządek prawny, „Studia Iuridica Lublinensia” 2013, t. 19.

Llombard J., Niggen Kinkyu Nipponijn. Schinchosha, Tokyo 1982.

Muszalska U., Kara śmierci w Japonii – historia, podstawy prawne i procedura egzekucyjna, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2013, t. 7.

Research Panel Poll, https://japantoday.com/category/crime/survey-shows-85-2-of-japanese-in-favor-of-death-penalty [dostęp: 6.02.2018].

Weschler J., Prison Conditions in Japan, New York 1995.

White paper on crime, 2010.

White paper on crime, 2011.

White paper on crime, 2012.

White paper on crime, 2013.

White paper on crime, 2014.

White paper on crime, 2015.

Widacki J., Przestępczość i wymiar sprawiedliwości karnej w Japonii, Lublin 1990.

www.statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-kryminalne/zabojstwo/64003,Zabojstwo.html [dostęp: 6.02.2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2018.21.38.125-138
Data publikacji: 2018-09-30 10:43:40
Data złożenia artykułu: 2018-06-07 12:11:14


Statystyki


Widoczność abstraktów - 761
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Mikołaj Wojcieszek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.