Tradycja polskiej dyplomacji i perspektywy na przyszłość – wybrane aspekty.

Maksym Bonarek, Marek Mierzwa, Krzysztof Niewęgłowski

Streszczenie w języku polskim


Stosunki dyplomatyczne jako forma komunikacji międzypaństwowej, będąc w przyjętym rozumieniu kwalifikowaną (oficjalną) postacią prowadzonej polityki zagranicznej, stanowi materię o szczególnej doniosłości w perspektywie realizacji postulatu efektywnej współpracy ponadnarodowej. Historyczne ujęcie problematyki, wszak niewątpliwie istotne dla zrozumienia drogi prowadzącej do odzyskania przez Polskę niepodległości, stanowi niezwykle złożoną materię, wymagającą przeprowadzenia wieloaspektowej analizy. Zdaje się to niemniej ważne także w zamiarze opracowania postulatów determinujących całokształt współczesnej sztuki dyplomacji. Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie różnorodności w zakresie stosunków dyplomatycznych oraz ich wpływu na koncepcję integracji międzynarodowej w świetle odrodzonego Państwa Polskiego.

Słowa kluczowe


stosunki dyplomatyczne, stosunki międzynarodowe, polityka zagraniczna, współpraca międzynarodowa, rocznica odzyskania niepodległości, spotkanie naukowe.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa 2007.

Dillon E. J., „Konferencja pokojowa w Paryżu 1919″, Warszawa 1921.

Faryś J., Koncepcje polskiej polityki zagranicznej 1918-1939, Warszawa 1981.

Kamiński Marek, Zacharias M., Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 2003.

Kawalec K., Roman Dmowski, Ossolineum 2002.

Kornat M., Polityka równowagi 1934–1939. Polska między Wschodem a Zachodem, Kraków 2007.

Krasuski J.: Między wojnami. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej. Warszawa 1985.

Materski W., Michowicz W., Historia dyplomacji polskiej, t. VI:1944/1945–1989, Warszawa 2010.

Miernik B., Prawo współczesnej dyplomacji, [w:] M. Wilk, Dyplomacja, Łódź 2002.

Orzechowski M., Nowoczesna dyplomacja (geneza, ewolucja, istota, charakter, rola), [w:] M. Wilk (red.) Dyplomacja, Łódź 2002.

Osica J., O kształt Odrodzonej: walka o granice, Warszawa 1978.

Publikacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości, źródło: https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/podsumowanie-2017-i-plany-na-2018-28.02.2018.pdf.

Sierpowski S., Polityka zagraniczna Polski międzywojennej. Warszawa, 1994.

Skrzypek A, Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956-1989, Warszawa 2012.

Skrzypek A., Dyplomacja sukcesu? Międzynarodowa aktywność ekipy Edwarda Gierka w latach 1971 – 1975. „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” nr 21, 2007.

Stadniczeńko S. L. (red.), Konwencja o prawach dziecka – wybór zagadnień (artykuły i komentarze), Warszawa 2007.

Sutor J., Leksykon dyplomatyczny, Warszawa 2005.

Tarka K., Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna rządu RP na uchodźstwie 1945-1990, Warszawa 2004.

Terlecki O., Pułkownik Beck, Kraków 1985.

Wapiński R., Roman Dmowski, Lublin 1988.

Wojciechowski W., Stosunki polsko-niemieckie 1933–1938. Poznań: 1965.

Wolikowska I., Roman Dmowski. Człowiek, Polak, Przyjaciel, Nortom 2007.

Wrzos K.: Pułkownik Józef Beck. Warszawa 1939.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2019.22.40.195-203
Data publikacji: 2019-07-01 07:15:47
Data złożenia artykułu: 2019-04-15 09:55:11


Statystyki

Widoczność abstraktów - 357
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Maksym Bonarek, Marek Mierzwa, Krzysztof Niewęgłowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.