Kontakt

Adres

Redaktor naczelny Prof. Dr. hab. Marek Pietraś
TEKA of Political Science and International Relations
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii Plac Litewski 3,  
20-080 Lublin, Polska

Email: teka.politologii@poczta.umcs.lublin.pl

Email: pietras@poczta.umcs.lublin.pl

Osoba do kontaktu

Dr Justyna Trubalska
Sekretarz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Polska
Email: justyna.trubalska@gmail.com

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń
Email: support@journals.umcs.pl