Kontakt

Adres

Redaktor naczelny Prof. dr. hab. Marek Pietraś
TEKA of Political Science and International Relations
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin, Polska
Email: journalteka@gmail.com

Osoba do kontaktu

Dr Justyna Marzec
Sekretarz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Polska
Email: journalteka@gmail.com

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń
Email: support@journals.umcs.pl