Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. Marek Pietraś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Politologii

Sekretarz redakcji

 1. Justyna Maria Kięczkowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii, Polska

Redaktorzy tematyczni

 1. Adriana Dudek, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 2. Marek Madej, Uniwersytet Warszawski, Polska
 3. Izabela Oleksiewicz, Politechnika Rzeszowska, Polska, Polska
 4. Anna Rudakowska, Tamkang University, Taiwan
 5. Agata Włdodkowska-Bagan, Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Redaktor językowy

 1. David Jervis, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Politologii, Polska

Redaktor statystyczny

 1. Krzysztof Iwańczuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Politologii, Polska

Rada Naukowa

 1. Marek Żmigrodzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Politologii, Polska
 2. Jan Hudzik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Politologii, Polska
 3. Henryk Chałupczak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Politologii
 4. Stanisław Michałowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Politologii, Polska
 5. Ioan Horga, University of Oradea, Rumunia
 6. Slobodan Pajovic, Megatrend University,
 7. Eiiti Sato, Health Sciences University of Hokkaido (Hokkaido Iryo Daigaku), Japonia
 8. Salvatore Babones, University of Sydney, Australia
 9. Shantanu Chakrabarti, Uniwersytet w Kalkucie, Indie