Prawomocność w kontekście globalnej rzeczywistości instytucji władzy i współczesnych uwarunkowań polityki międzynarodowej

Ryszard Ficek

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie zagadnień prawomocności władzy, zwłaszcza w odniesieniu do globalnej rzeczywistości instytucji władzy wpisanej w kontekst współczesnych uwarunkowań polityki międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem państw rachitycznych (fragile states) funkcjonujących głównie w obszarze współczesnego „Trzeciego Świata”. Analizowana tutaj kwestia prawowitości władzy ma niewątpliwie istotne implikacje zarówno dla Legitimacy in the Context of the Global Institutions of Power… 33 polityki wewnętrznej państw rachitycznych, regionalnych stosunków dobrosąsiedzkich, ale także dla polityki międzynarodowej, zwłaszcza w odniesieniu do strategii bezpieczeństwa globalnego. Prezentowany artykuł analizuje powyższe zagadnienia przede wszystkim w kontekście teorii polityki. W tym kontekście pojawia się szereg pytań badawczych: w jakim stopniu i w jaki sposób legitymizacja wpływa na efektywność zastosowanych przez władzę strategii politycznych? Czy brane są pod uwagę także inne czynniki i stymulatory zaangażowania politycznego? Jakie znaczenie posiada legitymacja władzy w kontekście złożonych uwarunkowań niewydolnego politycznie i gospodarczo państwa rachitycznego? Czy legitymacja władzy, poza wymiarem moralnym i ideologicznym, ma istotne znaczenie w zdestabilizowanej rzeczywistości słabych struktur polityczno-gospodarczych upadającego państwa? Przeprowadzona w ten sposób analiza pozwala zreinterpretować i przedstawić szereg istotnych czynników, dla których koncepcja legitymacji władzy odgrywa istotną rolę w refleksji na temat uwarunkowań geopolitycznych współczesnych relacji międzynarodowych zglobalizowanego świata.


Słowa kluczowe


legitymacja władzy; państwa rachityczne; globalizacja; państwa „Trzeciego Świata”, stosunki międzynarodowe;

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Alagappa M. (1995), Legitimacy: Explication and Elaboration, Political Legitimacy in Southeast Asia, [in:] The Quest for Moral Authority, M. Alagappa (ed.), Stanford, 11–65.

Altman A., Wellman C.H. (2009), A Liberal Theory of International Justice, Oxford.

Anderson C.J., Tverdova Y.V. (2003), Corruption, Political Allegiances, and Attitudes toward Government in Contemporary Democracies, “American Journal of Political Science”, Vol. 47(1), 91–109.

Applbaum A.I. (2010), Legitimacy without the Duty to Obey, “Philosophy & Public Affairs”, Vol. 38, 215–239.

Aulenbacher B., Dammayr M. (2014), Krisen des Sorgens. Zur herrschaftsförmigen und widerständigen Rationalisierung und Neuverteilung von Sorgearbeit, [in:] Für sich und andere sorgen. Krise und Zukunft von Care in der modernen Gesellschaft, B. Aulenbacher, M. Dammayr (Hrsg.), Weinheim – Basel, 66–77.

Beetham D. (1991), The Legitimation of Power, New York.

Boege V., Brown A., Clements K., Nolan A. (2008), On Hybrid Political Orders and Emerging States: State Formation in the Context of ‘Fragility’, Berlin.

Buchanan A., Keohane R.O. (2006), The Legitimacy of Global Governance Institutions, “Ethics and International Affairs”, Vol. 20, 405–437.

Coicaud J.-M. (2002), Legitimacy and Politics: A Contribution to the Study of Political Right and Political Responsibility, Cambridge – New York.

Easton D. (1965), A Systems Analysis of Political Life, Chicago.

Gilley B. (2006), The Meaning and Measure of State Legitimacy: Results for 72 Countries, “European Journal of Political Research”, Vol. 45(3), 499–525.

Grafstein R. (1981), The Failure of Weber’s Conception of Legitimacy: Its Causes and Implications, “Journal of Politics”, Vol. 43, 456–472.

Green L. (1988), The Authority of the State, Oxford.

Habermas J. (1975), Legitimation Crisis, Boston.

Held D. (2006), Models of Democracy, Stanford.

Holsti K. (1996), The State, War, and the State of War, Cambridge – New York.

Huntington S. (1991), The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman.

Kaplan S.D. (2008), Fixing Fragile States: A New Paradigm for Development, Westport – London.

Kelman H. (2001), Reflections on Social and Psychological Processes of Legitimization and Delegitimization, [in:] The Psychology of Legitimacy: Emerging Perspectives on Ideology, Justice, and Intergroup Relations, J. Jost, B. Major (Eds.), New York, 54–73.

Klosko G. (2007), Legitimacy, Authority, and Political Obligation, [in:] Legitimacy in an Age of Global Politics, A. Hurrelmann, S. Schneider, J. Steffek (Eds.), Basingstoke, 57–74.

Ladenson R. (1980), In Defense of a Hobbesian Conception of Law, “Philosophy & Public Affairs”, Vol. 9, 134–159.

Levi M. (2006), Why We Need a New Theory of Government, “Perspectives on Politics”, Vol. 4(1), 5–19.

Levi M., Sacks A. (2005), Achieving Good Government – and, Maybe, Legitimacy: New Frontiers of Social Policy, Arusha.

Lipset S.M. (1998), Homo politicus: Społeczne podstawy polityki. Przeł. G. Dziurdzik-Kraśniewska. Warszawa.

Macleod A. (2006), Rawls’s Narrow Doctrine of Human Rights, [in:] Rawls’s Law of Peoples: A Realistic Utopia?, R. Martin, D. Reidy (Eds.), Oxford, 134–149.

Maj Cz. (2013), Socjologia stosunków międzynarodowych, Lublin.

Milliken J., Krause K. (2002), State Failure, State Collapse, and State Reconstruction: Concepts, Lessons and Strategies, “Development & Change”, Vol. 33(5), 753–774.

Mishler W., Rose R. (2002), Learning and Re-Learning Regime Support: The Dynamics of Post-Communist Regimes, “European Journal of Political Research”, Vol. 41(1), 5–37.

Moehler D.C. (2005), Free and Fair or Fraudulent and Forged: Elections and Legitimacy in Africa, “Afrobarometer Working Papers”, No. 55.

Morris C.W. (1998), An Essay on the Modern State, Cambridge.

Norris P. (2013), Does the World Agree about Standards of Electoral Integrity? Evidence for the Diffusion of Global Norms, “Electoral Studies”, Vol. 32(4), 576–588.

O’Kane R.H.T. (1993), Against Legitimacy, “Political Studies”, Vol. 41(3), 471–487.

OECD. (2010), Conflict and Fragility: The State’s Legitimacy in Fragile Situations, Unpacking Complexity, Paris.

OEC D. (2011), A New Deal for Engagement in Fragile States, International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding, Paris, https://www.pbsbdialogue.org/media/filer_public/07/69/07692de0-3557-494e-918e-18df00e9ef73/the_new_deal.pdf [access: 12.02.2023].

Papagianni K. (2008), Participation and State Legitimation, [in:] Building States to Build the Peace, Ch.T. Cal, V. Wyeth (Eds.), Boulder, 49–71.

Pharr S., Putnam R., Dalton R.J. (2000), A Quarter Century of Declining Confidence, “Journal of Democracy”, Vol. 11(3), 5–25.

Przeworski A. (1986), Some Problems in the Study of the Transition to Democracy, [in:] Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives, O.D. Guillermo, P.C. Schmitter, L. Whitehead (Eds.), Baltimore, 47–62.

Rapkin D.P., Braaten D. (2009), Conceptualising Hegemonic Legitimacy, “Review of International Studies”, 35(1), 113–149.

Raz J. (2009), The Authority of Law, Oxford.

Reglitz M. (2015), Political Legitimacy Without a (Claim-) Right to Rule, “Res Publica”, Vol. 21, 291–307.

Reidy D. (2006), Political Authority and Human Rights, [in:] Rawls’s Law of Peoples: A Realistic Utopia?, R. Martin, D. Reidy (Eds.), Oxford, 169–188.

Schaar J. (1981), Legitimacy in the Modern State, New Brunswick.

Simmons A.J. (1979), Moral Principles and Political Obligations, Princeton.

Ware A. (2014), Beyond the Usual Suspects: Complexity of Fragility and Analytical Framework, [in:] Development in Difficult Sociopolitical Contexts: Fragile, Failed, Pariah, A. Ware (Ed.), London, 3–23.

Weatherford S.M. (1992), Measuring Political Legitimacy, “American Political Science Review”, Vol. 86(1), 149–166.

Weber M. (1978), Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, Vol. I, Berkeley.

Westle B. (2007), Political Beliefs and Attitudes: Legitimacy in Public Opinion Research, [in:] Legitimacy in an Age of Global Politics, A. Hurrelmann, S. Schneider, J. Steffek (Eds.), Basingstoke, 93–125.

W hitlockand C. (2021), The Afghanistan Papers: A Secret History of the War, New York.

W immer A. (2003), Democracy and Ethno-Religious Conflict in Iraq, “ZEF Discussion Papers on Development Policy”, No. 72, 2–19.

Zelditch M. (2001), Theories of Legitimacy, [in:] The Psychology of Legitimacy: Emerging Perspectives on Ideology, Justice, and Intergroup Relations, J. Jost, B. Major (Eds.), New York, 33–53.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2022.17.1.23-36
Data publikacji: 2023-06-05 09:32:44
Data złożenia artykułu: 2022-05-26 22:00:56


Statystyki


Widoczność abstraktów - 141
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 96

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2023 Ryszard Ficek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.