UKRAIŃSKIE PRÓBY DYWERSYFIKACJI ŹRÓDEŁ ENERGII I DOSTAW SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH

Adriana Rybak, Justyna Solarz

Streszczenie w języku polskim


Poszukiwanie nowych źródeł energii w XXI wieku jest jednym z nadrzędnych celów polityki państwa, które dąży do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego. Ukraina, jako państwo powstałe po rozpadzie Związku Radzieckiego boryka się z problemem uzależnienia importu surowców energetycznych od jednego dostawcy, jakim jest Federacja Rosyjska. Projekty dywersyfi kacji zasobów energetycznych Ukrainy są racjonalną próbą zniwelowania rosyjskich wpływów na politykę państwa.

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2014.0.9.75
Data publikacji: 2015-05-23 22:15:16
Data złożenia artykułu: 2015-04-28 11:44:55


Statystyki


Widoczność abstraktów - 398
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 337

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.