UZALEŻNIENIE SUROWCOWE UNII EUROPEJSKIEJ ZAGROŻENIEM DLA JEJ BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO

Jarosław Bednorz

Streszczenie w języku polskim


Bezpieczeństwo energetyczne to kwestia znajdująca się w perspektywie zainteresowań nauk interdyscyplinarnych, dotyczących gospodarki surowcowej. Przedstawienie jednej, zadowalającej defi nicji tego zjawiska jest bardzo trudne. Uzależnienie się UE od dostaw surowców energetycznych z państw trzecich oraz propagowana przez Wspólnotę idea „odwęglenia” gospodarek stwarza zagrożenie dla prawidłowości rozwoju Unii. Państwa UE w coraz większym stopniu uzależniają się od dostaw surowców energetycznych często z kierunków niestabilnych politycznie. Stwarza to zagrożenie zakłóceniami w prawidłowym funkcjonowaniu państw członkowskich, jak i całej Wspólnoty. Można tu wymienić m.in.: zwiększone koszty produkcji, utrudnienia w funkcjonowaniu energochłonnych sektorów, odpływ kapitału, wzrost bezrobocia itp.

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2014.0.9.115
Data publikacji: 2015-05-23 22:15:17
Data złożenia artykułu: 2015-04-28 11:56:21


Statystyki


Widoczność abstraktów - 526
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 607

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.