POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ W REGIONIE MORZA KASPIJSKIEGO

Damian Lawenda

Streszczenie w języku polskim


W artykule została ogólnie omówiona polityka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej w regionie Morza Kaspijskiego, uwzględniając najważniejsze instrumenty realizacji tej polityki. Poddano analizie zarówno czynniki utrudniające kreowania tej polityki oraz działania mające na celu jej intensyfi kację. Wymienione i omówione zostały przykłady inicjatyw dyplomatycznych, podejmowanych przez Unię Europejską, oraz konkretnych projektów. Na koniec przedstawione zostały trzy potencjalne scenariusze ewolucji wspomnianej polityki.

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2014.0.9.165
Data publikacji: 2015-05-23 22:15:19
Data złożenia artykułu: 2015-04-28 12:03:13


Statystyki

Widoczność abstraktów - 123
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 5

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.