Polityczna ideologizacja religii zagrożeniem bezpieczeństwa państw w obszarze Basenu Morza Śródziemnego

Andrzej Sołtys

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest zrekonstruowanie mechanizmów ideologizowania religii w nowożytnym i współczesnym pojęciu polityki oraz ukazanie zagrożeń dla wewnętrznego bezpieczeństwa państw, jakie ten proces pociąga. Zagrożenie bezpieczeństwa wynikające z procesu ideologizowania religii ilustruje się w artykule współczesnym islamizmem, który inspiruje działania organizacji terrorystycznych w niektórych państwach basenu Morza Śródziemnego. W warstwie teoretycznej proces ideologizowania religii przejawia się tym, iż twierdzeniom religijnym o znaczeniu transcendentalnym nadaje się charakter immanentny, natomiast w warstwie praktycznej tym, że cele mające znaczenie dla grupy społecznej przedkłada się nad cele wynikające z istoty religii i mające znaczenie dla jednostki. W artykule ukazuje się nowożytne źródła ideologizowania religii oraz nowożytne i współczesne mechanizmy przekształcania religii w ideologię władzy. Uwyraźnia się przyczynowy związek między zideologizowaną postacią religii i zagrożeniem wewnętrznego bezpieczeństwa państw.


Słowa kluczowe


bezpieczeństwo, ideologia, ideologizacja religii, polityka, terroryzm

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2015.10.2.39
Data publikacji: 2018-09-12 08:14:15
Data złożenia artykułu: 2018-05-14 12:20:43


Statystyki


Widoczność abstraktów - 515
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 821

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Andrzej Sołtys

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.