Pokój, kooperacja i propozycje bezpieczeństwa na morzach w Azji Wschodniej. Analiza podjętych inicjatyw i ich skutki

Yann-huei Song

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest analiza inicjatyw pokojowych proponowanych przez Chiny, Japonię, Filipiny, Tajwan i Stany Zjednoczone w okresie od 2006 do 2015 r. Artykuł składa się z ośmiu części. Po wstępnie i wprowadzeniu w sytuację na morzach w Azji Wschodniej, część druga dotyczy wzrostu zainteresowania sporami morskimi w stosunkach międzynarodowych. Część trzecia opisuje zobowiązania stron do pokojowej współpracy, których podstawą są regulacje międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS). Kolejne części dotyczą pokojowych propozycji rozwiązania sporów, w odpowiedzi na wzrost napięcia w regionie. Ostatnie dwie części analizują zgłaszane inicjatywy pokojowe, przez pryzmat ich efektywności.


Słowa kluczowe


bezpieczeństwo morskie, Morze Południowochińskie, Morze Wschodniochińskie, Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS)

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2016.11.1.45
Data publikacji: 2018-09-17 10:59:41
Data złożenia artykułu: 2018-05-14 14:35:45


Statystyki


Widoczność abstraktów - 318
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 213

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Yann-huei Song

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.