Migracje międzynarodowe w XXI wieku. Nowe trendy i wyzwania

Agnieszka Piekutowska, Elżbieta Kużelewska

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono zjawisko migracji międzynarodowych z uwzględnieniem skali, dynamiki oraz barier. Obecnie dynamika migracji międzynarodowych przewyższa dynamikę wzrostu liczby ludności świata, niemniej udział ten wciąż pozostaje na niskim poziomie, bowiem w 2015 r. osiągnął nieco powyżej 3% populacji świata. W artykule przedstawiono główne przyczyny migracji międzynarodowych, ukazano państwa docelowe i państwa wysyłające. Głównym kierunkiem migracji pozostają państwa rozwinięte z niekwestionowaną pozycją lidera Stanów Zjednoczonych. Niewielka skala migracji międzynarodowych z regionów ubogich wynika z niskiego poziomu dochodów mieszkańców.


Słowa kluczowe


migracje, migracje międzynarodowe, neoklasyczna teoria migracji

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2017.12.3.11
Data publikacji: 2018-09-19 11:34:31
Data złożenia artykułu: 2018-09-17 14:34:06


Statystyki

Widoczność abstraktów - 833
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 388

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Agnieszka Piekutowska, Elżbieta Kużelewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.