POLITYKA ETNICZNA PAŃSTWA POLSKIEGO PO 1989 ROKU. UWARUNKOWANIA I SPECYFIKA

Henryk Chałupczak

Streszczenie w języku polskim


Istotą artykułu jest próba pogłębionej refleksji na temat charakteru polityki etnicznej państwa polskiego po roku 1989, a więc w okresie transformacji ustrojowej. Punktem wyjścia rozważań są autorskie odniesienia do specyfiki i istoty polityki etnicznej jako polityki szczegółowej państwa, przede wszystkim w świetle paradygmatu badawczego właściwego badaniom politologicznym. Analizy dotyczą tak zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych, w tym determinantów badanej polityki, instytucji/podmiotów ją kreujących, etapów, głównych koncepcji, zakresu realizacji oraz bilansu. Autor konkluduje, że realizowana w okresie transformacji polityka etniczna państwa polskiego zasługuje na pozytywną ocenę, tak w kontekście jej charakteru, jak i skuteczności. Stwierdza, że Polska wypracowała i prowadziła wtedy politykę nastawioną z jednej strony na tworzenie ram państwa demokratycznego, z drugiej pozytywne rozwiązywanie ujawniających się problemów w sferze etnicznej. Zaprezentowane rozważania bazują na wieloletnich badaniach własnych autora, licznych dokumentach oraz literaturze przedmiotu.

Słowa kluczowe


Polska; transformacja ustrojowa; polityka; polityka etniczna; mniejszości narodowe; prawa człowieka

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2013.0.8.24
Data publikacji: 2015-07-03 10:28:33
Data złożenia artykułu: 2015-06-30 22:29:01


Statystyki


Widoczność abstraktów - 368
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 108

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Henryk Chałupczak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.