SPOŁECZNA KONSTRUKCJA NIEPODLEGŁOŚCI KOSOWA

Patrycja Zając

Streszczenie w języku polskim


Artykuł stanowi próbę analizy suwerenności Kosowa z zastosowaniem społecznej teorii stosunków międzynarodowych. Przedstawia ewolucję definiowania suwerenności oraz ukazuje konflikt zasady samostanowienia narodów i integralności terytorialnej na przykładzie Kosowa. Prezentuje znaczenie norm i wartości dla funkcjonowania środowiska międzynarodowego. Wskazuje, jaki wpływ odegrały czynniki niematerialne (głównie tożsamość narodowa) na ukształtowanie interesów narodowych, w tym niepodległego państwa. Kultura, historia i mity narodowe mają kluczowe znaczenie dla kreowania zachowań obu stron konfliktu. Artykuł prezentuje główne wyznaczniki suwerenności Kosowa – terytorium, ludność, władzę.

Słowa kluczowe


Kosowo; Serbia; Albania; niepodległość; społeczna konstrukcja stosunków międzynarodowych

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2013.0.8.95
Data publikacji: 2015-07-03 10:28:33
Data złożenia artykułu: 2015-06-30 23:38:54


Statystyki

Widoczność abstraktów - 52
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 79

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Patrycja Zając

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.