Wstęp

Kinga Smoleń

Streszczenie w języku polskim


Generowane przez procesy globalizacji współzależności między państwami, przyspieszony rozwój technologiczny oraz jakościowe zmiany w systemie międzynarodowym wprowadziły do stosunków międzynarodowych dodatkową supraterytorialną przestrzeń i podległą jej cyberprzestrzeń. Tym samym nastąpiło swego rodzaju „rozdwojenie”, hybrydowość, co skutkuje funkcjonowaniem jednocześnie tradycyjnej przestrzeni, interpretowanej w kategoriach terytorialnych oraz dystansów geograficznych, a obok niej tej nowej, pozbawionej miejsca, dystansów geograficznych i granic. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, potrzebna stała się interdyscyplinarna debata na temat tego nowego wymiaru przestrzeni międzynarodowej – supraterytorialnej cyberprzestrzeni. Tym samym niniejszy tom należy uznać za próbę włączenia się do międzynarodowej debaty o cyberprzestrzeni, co – w zamyśle jego redaktora – przyczyni się do rozwoju badań interdyscyplinarnych tej nowej kategorii przestrzeni społecznej i popularyzacji wiedzy na jej temat.


Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2018.13.2.7-9
Data publikacji: 2019-07-08 09:28:03
Data złożenia artykułu: 2019-07-05 13:18:35


Statystyki


Widoczność abstraktów - 435
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 103

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Kinga Smoleń

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.