Prywatyzacja bezpieczeństwa publicznego w Ameryce Łacińskiej

Michał Stelmach

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest analiza fenomenu prywatyzacji bezpieczeństwa publicznego w Ameryce Łacińskiej. W pierwszej części autor wskazuje uwarunkowania procesu i charakteryzuje prywatny sektor bezpieczeństwa w regionie. Następnie analizuje stan prawny, zwracając szczególną uwagę na status firm ochroniarskich, mechanizmy nadzoru oraz relacje prywatnych podmiotów z policją. W trzeciej części autor ukazuje problemy wynikające z braku nadzoru nad prywatnym sektorem bezpieczeństwa. Skupia się na problemie nadużyć i przemocy. Priorytetowe znaczenie ma odpowiedź na pytania o rolę i znaczenie prywatnego sektora w systemach bezpieczeństwa publicznego w państwach Ameryki Łacińskiej.


Słowa kluczowe


bezpieczeństwo publiczne, prywatyzacja bezpieczeństwa, Ameryka Łacińska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arias P. (2009), Seguridad Privadaen America Latina: el lucro y los dilemas de una regulación deficitaria, FLACSO Chile, Santiago de Chile. https://issuu.com/flacso.chile/docs/rss6_2009 [dostęp: 20.11.2018].

Asmann P. (2018), Unregulated Private Security Firms Fuel LatAm Crime, Violence: Report, https://www.insightcrime.org/news/brief/unregulated-private-security-firms-fuel-latam-crime-violence-report/ [dostęp: 09.12.2018].

Associated Press, (2014), Aumenta vigilancia privad aen Latinoamérica: datos, cifras e historias detrás de esta modalidad, Runrun.es, https://runrun.es/internacional/172180/aumenta-vigilancia-

privada-en-latinoamerica-datos-cifras-e-historias-detras-de-esta-modalidad-interactivo/ [dostęp: 21.01.2019].

Basombrio C., Dammert L. (2013), Seguridad y populismo punitivo en America Latina: lecciones corroboradas, y temas emergentes, Wilson Center,Washington.

Bosworth J., Kinosian S. (2018), Security for sale. Challenges and Good Practices in Regulating Private Military and Security Companies in Latin America, Rule of Law Program Report, The Dialogue.

Dalby C., Carranza C. (2019), Balance de InSight Crime sobre los homicidiosen 2018, InSight Crime, https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-de-insight-crime-sobre-los-homicidios-en-2018/ [dostęp: 12.01.2019].

Dammert L. (2008), Private Security: An Answer to Public Security needs in Urban Centers?, Department of Public Security, Organization of American States, http://www.oas.org/dsp/documentos/Publicaciones/PUBLIC%20SECURITY%20URBAN%20CENTERS.pdf [dostęp: 26.11.2018].

Dammert L. (2013), Militarization of Public Security in Latin America: Where are the Police?, https://www.researchgate.net/publication/320087277_Militarization_of_Public_Security_in_Latin_America_Where_are_the_Police [dostęp: 15.11.2018].

Godnick W. (2016), Armed Private Security in Latin America: oversight and accountability in an evolving context. Regional study, UNLIREC, DCAF.

Gómez A. (2008a), Seguridad publica y privada. El Salvador, Departamento de Seguridad Publica de OEA.

Gómez A. (2008b), Seguridad pública y privada en Guatemala, Departamento de Seguridad Publica de OEA.

Gómez A. (2008c), Seguridad pública y privada en el Triángulo Sur de Centroamérica:Costa Rica, Nicaragua y Panamá, Departamento de Seguridad Publica de OEA.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, (2015), National Legislation on Private Security Services in Central America, Cuba and Mexico, UN Geneva.

Paz J. (2015), El fenómeno actual de la Seguridad Privadaen América Latina y suimpactosobre la Seguridad Pública, „Perspectivas”, http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/2014/06/El_fenomeno_actual_de_la_Seguridad_Privada_en_Am%C3%A9rica_Latina_Jose_Gabriel_Paz.pdf [dostęp: 15.11.2018].

Raderstorf B., Wilson C. i wsp. (2017), Beneath the Violence. How insecurity shapes daily life and emigration in Central America, Report of the Latin American Public Opinion Project and the Inter-American Dialogue, The Dialogue.

Stelmach M. (2017a), Desafios y dilemasen la politica de Seguridad publica en la America Central del sigo XXI, „Anuario Latinoamericano”, vol. 4.

Stelmach M. (2017b), Bezpieczeństwo w Ameryce Środkowej w XXI wieku. Między terroryzmem kryminalnym a terrorem państwowym, [w:] Międzynarodowe oblicza terroryzmu, red. T. Domański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

The Denver Post, (2014), Private companies filling security gap in Latin America, https://www.denverpost.com/2014/11/27/private-companies-filling-security-gap-in-latin-america/ [dostęp: 21.01.2019].

UNODC, (2014), Global study on homicide. Trends, contexts, data, UN, Vienna.

Ungar M. (2007–08), The Privatization of Citizen Security in Latin America: From Elite Guards to Neighborhood Vigilantes, „Social Justice”, vol. 34, nr 3–4.

Ungar M. (2011), Policing democracy. Overcoming obstacles to citizen security in Latin America, Woodrow Wilson Center Press with Johns Hopkins University Press, Washington.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2019.14.1.145-161
Data publikacji: 2020-03-17 20:31:01
Data złożenia artykułu: 2019-07-19 11:35:28


Statystyki

Widoczność abstraktów - 165
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 43

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Michał Stelmach

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.