Autor - szczegóły

Stachurska-Szczesiak, Katarzyna, Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska