Autor - szczegóły

Stachurska-Szczesiak, Katarzyna Elżbieta, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska