Autor - szczegóły

Ochab, Maria, Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska