Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem czasopisma jest opublikowanie oryginalnych prac naukowych, dotyczących dziedzictwa cyrylo-metodiańskiego we współczesnym świecie, w szczególności poświęconych kwestiom kultu oraz języka, literatury i kultury laickiej. Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie rozpowszechniają produkcję naukową pracowników i partnerów naukowych Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa słowiańskiego oraz bałkańskiego. Szczególnym celem czasopisma jest promocja wyróżniających się prac autorstwa młodych naukowców (doktorantów i studentów) polskich i zagranicznych.

 

Działy

Spis treści

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sprawozdania z konferencji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Biogramy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Prace studenckie

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje. Przeglądy. Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje i przeglądy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Streszczenia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Noty o autorach

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Polesie - Rodopy

Dwie archaiczne słowiańskie wyspy językowe i Kulturowe

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

U źródeł (Przekłady klasyki literackiej. Inspiracje autorskie. Dokumenty.)

Przekłady klasyki literackiej. Inspiracje autorskie. Dokumenty.

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Zasada recenzowania na podstawie peer review – każdy artykuł powinien dostać dwie recenzje pozytywne recenzentów, którzy nie znają tożsamości autora. Autor również nie zna tożsamości recenzentów.

 

Harmonogram publikacji

Termin wysyłania materiałów do każdego numeru ograniczony jest do końca maja. Planowany termin ukazania się każdego rocznika przypada na koniec roku kalendarzowego

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. 

ccby

 

Recenzenci

2014

 • Mariana Tsibranska-Kostova
 • Bułgarska Akademia Nauk (recenzent całego numeru)

2015

 • Dejan Ajdacić (Kijów-Belgrad)
 • Kalina Bahneva (Sofia)
 • Feliks Czyżewski (Lublin)
 • Margreta Grigorowa (Wielkie Tyrnowo)
 • Panayot Karagyozov (Sofia)
 • Georgi Minczew (Łódź)
 • Nikolay Nenov (Ruse)
 • Grażyna Szwat-Gyłybowa (Warszawa)
 • Mariana Tsibranska-Kostova (Sofia)

2016

 • Dejan Ajdačić (Kijów-Łódź)
 • Ivo Bratanov (Ruse)
 • Feliks Czyżewski (Lublin)
 • Dilyana Dencheva (Sofia)
 • Lyubov Frolyak (Lublin)
 • Kamen Garenov (Płowdiw)
 • Iliana Genew-Puhalewa (Katowice)
 • Todor Hristov (Sofia)
 • Nayda Ivanova (Sofia)
 • Panayot Karagyozov (Sofia)
 • Siergiej Kowalow (Lublin)
 • Yadviha Kozłowska-Doda (Lublin)
 • Grzegorz Ławnikowicz (Lublin)
 • Edyta Manasterska-Wiącek (Lublin)
 • Kalin Mihaylov (Sofia)
 • Georgi Minczew (Łódź)
 • Nikolay Nenov (Ruse)
 • Marek Olejnik (Lublin)
 • Ivan Petrov (Łódź)
 • Dimka Savova (Sofia)
 • Sava Sivriev (Szumen)
 • Adam Siwiec (Lublin)
 • Nadezhda Stalyanova (Sofia)
 • Swietłana Szaszkowa (Lublin)
 • Piotr Tafiłowski (Warszawa)
 • Nikola Topuzov (Toruń)
 • Mariana Tsibranska-Kostova (Sofia)
 • Irmina Wawrzyczek (Lublin)

2017

 • Klara Agyagási (Debrecen)
 • Joanna Bilińska (Warszawa)
 • Stanka Bonova (Wielkie Tyrnowo)
 • Reneta Bozhankova (Sofia)
 • Ivo Bratanov (Ruse)
 • Anetta Buras-Marciniak (Łódź)
 • Diliana Dencheva (Sofia)
 • Iliana Genew-Puhalewa (Warszawa)
 • Margreta Grigorova (Wielkie Tyrnowo)
 • Panayot Karagyozov (Sofia)
 • Siergiej Kowalow (Lublin)
 • Roman Lewicki (Lublin)
 • Christina Markou (Komotini)
 • Vladislav Milanov (Sofia)
 • Nikolay Nenov (Ruse)
 • Marek Olejnik (Lublin)
 • Ivan Petrov (Łódź)
 • Michał Sajewicz (Lublin)
 • Nadezhda Stalyanova (Sofia)
 • Nikola Topuzov (Toruń)

2018

 • Dejan Ajdačić (Дејан Ајдачић), prof. dr hab., Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki
 • Tsvetanka Avramova (Цветанка Аврамова), dr, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydzkiego
 • Kalina Bahneva (Калина Бахнева), prof. Dsc, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydzkiego
 • Stanka Bonova (Станка Бонова), dr, Uniwersytet Wielkotyrnowski im. Świętych Cyryla i Metodego
 • Dariusz Chemperek, prof. dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Anna Choleva-Dimitrova (Анна Чолева-Димитрова), dr, Bułgarska Akademia Nauk
 • Dilyana Dencheva (Диляна Денчева), dr, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydzkiego
 • Natalia Długosz, dr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Velislava Doneva (Велислава Донева), dr, Uniwersytet im. Angela Kancheva w Ruse
 • Iliana Genew-Puhalewa (Илияна Генев-Пухалева), dr hab., Uniwersytet Warszawski
 • Dobromir Grigorov (Добромир Григоров), dr, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydzkiego
 • Margreta Grigorova (Маргрета Григорова), prof. DSC, Uniwersytet Wielkotyrnowski im. Świętych Cyryla i Metodego
 • Todor Hristov (Тодор Христов), dr, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydzkiego
 • Celina Juda, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński
 • Panayot Karagyozov (Панайот Карагьозов), prof. DSC, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydzkiego
 • Vladimir Kolev (Владимир Колев), dr, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydzkiego
 • Magdalena Kostova-Panayotova (Магдалена Костова-Панайотова), prof. dr, Uniwersytet Południowo-Zachodni w Błagojewgradzie
 • Viara Maldjieva (Вяра Малджиева), prof. dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Christina Markou (Χριστίνα Μάρκου), dr, Tracki Uniwersytet Demokryta w Komotini
 • Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, dr hab., Uniwersytet Łódzki
 • Vladislav Milanov (Владислав Миланов), dr, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydzkiego
 • Lyudmila Mindova (Людмила Миндова), dr, Bułgarska Akademia Nauk
 • Marek Olejnik, dr, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Galia Simeonova-Konach (Галя Симеонова-Конах), prof. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Nadezhda Stalyanova (Надежда Сталянова), dr, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydzkiego
 • Juliana Stoyanova (Юлияна Стоянова), prof. DSC, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydzkiego
 • Grażyna Szwat-Gyłybowa, prof. dr hab., Polska Akademia Nauk
 • Piotr Tafiłowski, dr hab., Uniwersytet Warszawski
 • Yovka Tisheva (Йовка Тишева), prof. dr, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydzkiego
 • Nikola Topouzov (Никола Топузов), dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Mariyana Tsibranska-Kostova (Марияна Цибранска-Костова), prof. DSC, Bułgarska Akademia Nauk
 • Boian Valtchev (Боян Вълчев), prof. DSC, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydzkiego
 • Svetlana Vassileva-Karagyozova (Светлана Василева-Карагьозова), Assoc. prof. PhD, Uniwersytet w Kansas

2019

 • Krasimira Aleksova (Красимира Алексова, Krassimira Alexova), Prof. Phd, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydzkiego
 • Kalina Bahneva (Калина Бахнева), Prof. DSc, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydzkiego
 • Lilia Citko, dr hab. Prof. nadzw., Uniwersytet w Białymstoku
 • Dilyana Dencheva (Диляна Денчева), Assoc. Prof. Phd, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydzkiego
 • Jadwiga Gracla, dr, Uniwersytet Warszawski
 • Elena Kanevska-Nikolova (Елена Каневска-Николова), Prof. Dsc, Uniwersytet Płowdiwski im. PaisijaHilendarskiego, Filia – Smolyan
 • Panayot Karagyozov (Панайот Карагьозов), Prof. DSc, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydzkiego
 • Marcin Kojder, dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Vladimir Kolev (Владимир Колев), PhD, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydzkiego
 • Elena Krejcova (Elena Krejčová), Assoc. Prof. PhD, Uniwersytet Masaryka w Brnie
 • Jan Kwapisz, dr, Uniwersytet Warszawski
 • Viara Maldjieva (Вяра Малджиева), Prof. dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Christina Markou (Χριστίνα Μάρκου), dr, Tracki Uniwersytet Demokryta w Komotini
 • Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, dr hab. Prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki
 • Andrzej Polak, dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Bilyana Todorova (Биляна Тодорова), PhD, Południowo-Zachodni Uniwersytet im. Neofita Riłskiego w Błagojewgradzie
 • Anna Ursulenko, dr, Uniwersytet Wrocławski
 • Svetlana Vassileva-Karagyozova (Светлана Василева-Карагьозова), Assoc. Prof. PhD, Uniwersytet w Kansas
 • Mariola Walczak-Mikołajczakowa, Prof. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Stanka Bonova Doychinova (Станка Бонова Дойчинова), Assoc. Prof. PhD, Uniwersytet Wielkotyrnowski im. Świętych Cyryla i Metodego

 

Indeksowanie w bazach

Erih Plus

 

Etyka wydawnicza

Czasopismo stawia sobie za cel działanie w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE). W przypadku ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego – jak plagiat, fałszowanie danych czy ponowna publikacja wydanej już uprzednio pracy bądź jej części (tzw. autoplagiat) – Redakcja zwróci się do niego z prośbą o wyjaśnienia, a następnie podejmie odpowiednie kroki przewidziane w wytycznych COPE. Na późniejszym etapie postępowania może to oznaczać zawiadomienie władz jednostki naukowej autora, odrzucenie danego artykułu, a także odmowę publikowania w czasopiśmie jakichkolwiek tekstów autorstwa tej osoby.

Autorstwo

Za autora artykułu uznaje się osobę, która znacznie przyczyniła się bądź do powstania koncepcji pracy, bądź do analizy i interpretacji danych; sporządziła pierwotną wersję tekstu lub dokonała jego krytycznej oceny, wnosząc znaczący wkład intelektualny; podjęła decyzję o ostatecznym kształcie tekstu w wersji, w jakiej ma zostać wydany.

Ghostwriting (autorzy widma) i guest authorship (autorstwo gościnne)

Przed zgłoszeniem artykułu należy wyeliminować zagrożenie dwoma rodzajami naruszenia etyki publikowania związanymi z autorstwem, określanymi terminami ghostwriting i guest authorship. Ghostwriting odnosi się do sytuacji, kiedy osoba, która w znaczącym stopniu przyczyniła się do powstania publikacji, nie figuruje jako jej autor lub też, w przypadku wkładu o charakterze ściśle technicznym, niekwalifikującym takiej osoby do miana autora, jej wkład nie jest w publikacji opisany. Guest authorship to sytuacja odwrotna, w której jakaś osoba wymieniona jest w publikacji jako autor, choć jej wkład w powstanie tekstu jest niewystarczający lub wręcz żaden.

Współautorstwo

Jeśli w powstawaniu tekstu oraz poprzedzających je badaniach brała udział więcej niż jedna osoba, w artykule należy umieścić informację o charakterze wkładu (nie zaś wkładzie procentowym) każdego z autorów (np. Wkład poszczególnych autorów: AB odpowiadał za koncepcję badań; CD zgromadził dane. Obaj autorzy współtworzyli pierwotny tekst artykułu; lub też: Poszczególni autorzy złożyli następujące deklaracje odnośnie do swojego udziału w procesie badawczym: koncepcja badań: pierwsza autorka; analiza danych: drugi autor; tworzenie tekstu: pierwsza autorka i drugi autor). Informacje te zostaną zamieszczone w opublikowanym tekście.

Zmiany informacji o autorstwie

Zgodnie z wytycznymi COPE wszelkie zmiany informacji o autorstwie wymagają pisemnej zgody wszystkich autorów. Zgodę taką każdy z nich powinien wyrazić oddzielnie, w liście elektronicznym skierowanym bezpośrednio do redaktora naczelnego czasopisma. Zgoda każdego z autorów na zmianę informacji o autorstwie składanego do publikacji lub wydanego już artykułu musi przybrać formę pisemnego oświadczenia. Obowiązek podania jasnej przyczyny proponowanej zmiany (czy proponowanych zmian) oraz koordynowania interakcji między autorami a redaktorem naczelnym spada na autora-korespondenta. Jeśli autorom nie uda się osiągnąć porozumienia, powinni odwołać się do władz rodzimej jednostki, w których gestii leży podjęcie ostatecznej decyzji. Redakcja nie podejmuje się uczestnictwa w tego rodzaju sporach. Jeśli opisana tu procedura dotyczy opublikowanego już artykułu, zmiana informacji o autorstwie odbywa się w trybie publikacji nowego artykułu zawierającego korektę.

Konflikt interesów

Do konfliktu interesów dochodzi wtedy, kiedy autor (lub jednostka, którą reprezentuje), recenzent albo redaktor zaangażowany jest w ekonomiczne lub osobiste relacje, które w nieodpowiedni sposób wpływają na jego działania. Innymi, pokrewnymi określeniami tego zjawiska są: konflikt zobowiązań i konflikt lojalności. Potencjalny jego wpływ na osąd naukowy oscyluje między znikomym a bardzo dużym. Konflikt interesów może zachodzić również wtedy, gdy dotknięty nim człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy.

Najoczywistsze przykłady konfliktu interesów związane są z relacjami ekonomicznymi, takimi jak zatrudnienie, otrzymywanie wynagrodzeń, dokonywanie płatnych konsultacji i ekspertyz. Sytuacje tego rodzaju niosą także ze sobą największe ryzyko podważenia wiarygodności czasopisma, autorów, a nawet badań naukowych. Do źródeł konfliktu interesów mogą jednak zaliczać się także relacje osobiste czy współzawodnictwo naukowe, polityczne lub intelektualne namiętności itp.

Każdy autor oraz recenzent, w którego przypadku występuje jakiegokolwiek rodzaju konflikt interesów, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Redakcji (autorzy: etap 3. procesu składania pracy; recenzenci: krok 3. na stronie z formularzem recenzji).

Poufność danych

Redaktorzy i recenzenci są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych ze złożonymi do Redakcji pracami.

Samodzielna archiwizacja prac przez autorów

Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w czasopiśmie Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie.

Archiwizacja

Kopie opublikowanych prac przekazywane są do UMCS Digital Library, do strony Wydziału Humanistycznego UMCS, do bazy POL-index oraz do bazy CEJSH.