Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej O wybranych problemach dotyczących zakresu wyłączeń spod nowego reżimu prawnego obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce Streszczenie w języku polskim  PDF
Przemysław Litwiniuk
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Pojęcie nieruchomości rolnej jako przedmiotu reglamentacji obrotu własnościowego Streszczenie w języku polskim  PDF
Konrad Marciniuk
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Spółki prawa handlowego a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Jerzy Bieluk
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej a prawo pierwokupu gospodarstwa rolnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Zygmunt Truszkiewicz
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Obowiązek zawiadomienia o nabyciu własności nieruchomości rolnej wynikający z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Martyna Komarowska
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Z procesowej problematyki wywłaszczenia na tle dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej z dnia 6 września 1944 r. Streszczenie w języku polskim  PDF
Izabela Hasińska
 
1 - 6 z 6 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.