Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 25, No 1 (2016) Zasada odpowiedniego vacatio legis jako element zasady ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa Streszczenie w języku polskim  PDF
Małgorzata Ewa Stefaniuk
 
Vol 25, No 4 (2016) Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej z dnia 30 grudnia 2015 r. w kontekście wymogu neutralności politycznej członków korpusu służby cywilnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Adam Banaszkiewicz
 
Vol 25, No 1 (2016) Wybrane aspekty funkcjonowania konstytucyjnej zasady ochrony zaufania na gruncie prawa karnego w perspektywie internalizacji norm prawnych jako warunku jej efektywności Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Budyn-Kulik, Marek Kulik
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Ideologia precedensu i sądowa prawowitość w Słowenii – zarys zagadnienia Streszczenie w języku polskim
Tilen Štajnpihler Božič
 
1 - 4 z 4 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.