Manierystyczny teatr pamięci jako słownik świata w prozie Zygmunta Haupta

Andrzej Niewiadomski

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest próbą innego niż do tej pory potraktowania problematyki pamięci w twórczości prozatorskiej Zygmunta Haupta (1907–1975), autora związanego z powojenną emigracją polską i obecnie ponownie „odkrywanego” przez badaczy literatury. Porzucając ścieżkę interpretacyjną, wysuwającą na pierwszy plan zagadnienie nostalgii i „rajów utraconych”, tekst zwraca się ku kategorii „wszystkości”, obecnej już w dociekaniach dotyczących prozy Haupta, i stanowi projekt słownika nie tyle języka, co światopoglądu twórczego Haupta, nawiązując (częściowo polemicznie) do znanych koncepcji słowników pisarzy nowoczesności. Głównym założeniem i punktem wyjścia dla takiego ujęcia jest przeświadczenie o „manierystycznym” w stosunku do literatury pierwszej fazy polskiej nowoczesności stanowisku Haupta, poszukującego ładu ustanawianego przez sztukę pośród rzeczywistości po katastrofie wojennej i sugerującego istnienie efemerycznego porządku w świecie zjawisk rozproszonych i chaotycznych. Zamysł ten oparty jest o koncepcję „teatru pamięci”, sięgającą korzeniami do manierystycznej teorii sztuki.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rosiek S., Wstęp. Słownik jako postulat i zadanie, [w:] Słownik Schulzowski, oprac. i red. W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek, Gdańsk 2003.

Wasilewska-Lipke Z., Pisarz-emigrant we własnym teatrze pamięci – na podstawie tekstów „Drugiej Emigracji”, [w:] Pisarz na emigracji. Mitologie. Style. Strategie przetrwania, red. H. Gosk, A.S. Kowalczyk, Warszawa 2005.

Wiegandt E., Wszystko-Nic Zygmunta Haupta, [w:] Ulotność i trwanie. Studia z tematologii i historii literatury, red. E. Wiegandt, A. Czyżak, Z. Kopeć, Poznań 2003.

Yates F.A., Sztuka pamięci, przeł. W. Radwański, posł. L. Szczucki, Warszawa 1977.

Yates F.A., Theatre of the World, Chicago 1969.

Zaleski M., Formy pamięci, Gdańsk 2004.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2014.5.27
Data publikacji: 2015-05-20 16:58:49
Data złożenia artykułu: 2015-04-21 13:41:55


Statystyki


Widoczność abstraktów - 435
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 362

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Acta Humana

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.