Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 6 (2015) Wprowadzenie prozy dla młodego czytelnika w świat konwencji modernistycznych (na przykładzie Cudownych bajek Adolfa Dygasińskiego) Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Niekra
 
Vol 6 (2015) Integracja pojęciowa jako sposób formułowania nowego obrazu świata w prozie A.P. Czechowa Streszczenie w języku polskim
Artur Sadecki
 
1 - 2 z 2 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.