Narodowe imaginarium. Historie alternatywne jako obszar artykułowania pamięci kulturowej (szkic metodologiczny)

Magdalena Górecka

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest zarysowanie perspektywy badania historii alternatywnych, opartych na kategorii pamięci kulturowej. Tekst przywołuje najbardziej wpływowe koncepcje pamięci kulturowej i interpretacje powieści z gatunku historii alternatywnej jako dokumentu pamięci w pracach zagranicznych badaczy. Artykuł prezentuje główną tezę interpretacyjną i podstawowe elementy aparatu metodologicznego.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Assmann A., Two Forms of Resentment: Jean Amery, Martin Walser and German Memorial Culture, “New German Critique” 2003, No. 90.

Assmann J., Collective Memory and Cultural Identity, transl. J. Czaplicka, “New German

Critique” 1995, No. 65.

Baczko B., Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej, Warszawa 1994.

Demandt A., Historia niebyła, przeł. M. Skalska, Warszawa 1999.

Ferguson N., Virtual History: Towards a ‘Chaotic’ Theory of the Past, [w:] Virtual History,

ed. N. Ferguson, London 2011.

Gray J., Czarna msza. Apokaliptyczna religia i śmierć utopii, przeł. A. Puchejda, Kraków

Jameson F., Archeologie przyszłości. Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe, przeł. M. Płaza, M. Frankiewicz, A. Miszk, Kraków 2011.

Jameson F., The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act, New York 1981.

Nora P., Między pamięcią i historią: Les lieux de Mémoire, „Tytuł roboczy: Archiwum”, nr 2.Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska,Kraków 2009.

Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 3: Paralele, red. R. Traba, H.H. Hahn, Warszawa 2012.

Rosenfeld G., The World Hitler Never Made. Alternate History and The Memory of Nazism, New York 2005.

Schenkel G., Alternate History – Alternate Memory: Counterfactual Literature in The Context of German Normalization, Vancouver 2012.

Szacka B., O pamięci społecznej, „Znak” 1995, nr 5.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2014.5.37
Data publikacji: 2015-05-20 16:58:50
Data złożenia artykułu: 2015-04-21 13:52:03


Statystyki


Widoczność abstraktów - 991
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1221

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Acta Humana

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.