Zmieniające się konwencje komunikacji internetowej

Przemysław Terejko

Streszczenie w języku polskim


W artykule autor przedstawia wyniki swojego badania, którego przedmiotem była netykieta, czyli niejednorodny zbiór zasad i konwencji przeznaczonych dla osób komunikujących się przez internet. Celem analizy było ustalenie, czy konwencje rządzące komunikacją internetową zmieniły się wraz z rozpowszechnieniem nowych form interakcji za pośrednictwem komputera. Opierając się na kategoriach zaproponowanych przez Michela Marcoccię (1998), autor porównuje zasady netykiety z lat dziewięćdziesiątych z ich współczesnymi odpowiednikami, identyfikując w ten sposób nowe konwencje rządzące światem wirtualnym.


Słowa kluczowe


netykieta; konwencja; komunikacja internetowa; językoznawstwo funkcjonalne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Brown P., Levinson S.C., Politeness: Some Universals in Language Usage, Cambridge: Cambridge University Press 1987.

Butler C.S., Functional Approaches to Language, [in:] The Dynamics of Language Use: Functional and Contrastive Perspectives, eds. C. Butler, M. Gómez-González, S. Doval Suárez, Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing 2005, DOI: http://dx.doi.org/10.1075/pbns.140.04but, pp. 3–19.

Castells M., Galaktyka Internetu, trans. T. Hornowski, Poznań 2003.

Chiles D.P., The Principles of Netiquette, Published by David Paul Chiles 2013.

Croft W., Explaining Language Change: an Evolutionary Perspective, Harlow: Pearson Education Limited 2000.

Grice H.P., Studies in the Way of Words, Cambridge, MA: Harvard University Press 1989.

Herring S., Discourse in Web 2.0. Familiar, Reconfigured, and Emergent, [in:] Discourse 2.0: Language and New Media, eds. D. Tannen, M. Tester, Washington, DC: Georgetown University Press 2013, pp. 1–25.

Internet Live Stats. Internet Users, [online]. Available on the internet: www.internetlivestats.com/internet-users/#trend [accessed: 25 March 2015].

Langacker R.W., Concept, Image, and Symbol. The Cognitive Basis of Grammar, 2nd ed., Berlin–New York: Mouton de Gruyter 2002.

Lewis D.K., Convention: A Philosophical Study, Cambridge, MA: Harvard University Press 1969.

Łozowski P., Dialog doświadczenia z tradycją: postmodernizm na barykadach modernizmu, [in:] Dialog z tradycją: język – komunikacja – kultura, eds. R. Dźwigoł, I. Steczko, Vol. 3, Kraków 2015, pp. 47–55.

Łozowski P., Experience behind Language: Panchronic Motivation behind Polish Names of the Months, [in:] Sound, Structure and Sense. Studies in Memory of Edmund Gussmann, eds. E. Cyran, H. Kardela, B. Szymanek, Lublin 2012, pp. 407–420.

Łozowski P., Kognitywizm i funkcjonalizm: razem czy osobno?, [in:] Kognitywistyka: problemy i perspektywy, eds. H. Kardela, Z. Muszyński, M. Rajewski, Lublin 2005, pp. 209–218.

Pręgowski M.P., Wzór osobowy internauty: czego oczekują od nas netykiety, „Studia Socjologiczne” 2009, No. 2 (193), pp. 109–130.

The Oxford English Dictionary, eds. J.A.H. Murray [et al.], Vol. 3, Oxford: Oxford University Press 1989.

Vincent J., Netiquette Rules, OK!… OK?: Speculating on Rhetorical Cleansing and English Linguistic and Cultural Imperialism through Email Netiquette Style Guides, [in:] Threads in the Complex Fabric of Language: Linguistic and Literary Studies in Honour of Lavina Merlini Barbaresi, eds. M. Bertuccelli Papi, A. Bertacca, S. Bruti, San Giuliano Terme 2008, pp. 409–443.

Weaver A., Morrison B., Social Networking, “Computer” 2008, No. 41, pp. 97–100.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2015.6.53
Data publikacji: 2016-06-22 08:40:07
Data złożenia artykułu: 2016-06-14 09:23:09


Statystyki

Widoczność abstraktów - 308
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 69

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Przemysław Terejko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.