Clarkson jest kobietą, czyli o problematyce płci kulturowej w języku na przykładzie wywiadów przeprowadzonych w brytyjskim programie motoryzacyjnym Top Gear

Ziemowit Janiak

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy artykuł podejmuje kwestię różnic w użyciu języka, wynikających z płci interlokutorów. Przez analizę kluczowych pojęć (takich jak np. kontekst) oraz przegląd poglądów i teorii badaczy zajmujących się socjolingwistyką i problematyką gender autor stara się odpowiedzieć na pytanie, czy istnieją systematyczne różnice w użyciu języka wynikające z płci. Opierając rozważania na pojęciach, poglądach i teoriach wspomnianych powyżej, przeprowadza analizę materiału językowego pochodzącego z popularnego programu motoryzacyjnego Top Gear.


Słowa kluczowe


płeć biologiczna; płeć kulturowa; socjolingwistyka; gender studies

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Cameron D., The Myth of Mars and Venus, Oxford–New York: Oxford University Press 2007.

Eckert P., McConnell-Ginet S., Language and Gender, Cambridge: Cambridge University Press 2003, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511791147.

Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, trans. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Warszawa 2008.

Handke K., Socjologia języka, Warszawa 2008.

Hewings A., Hewings M., Grammar and Context. An Advanced Resource Book, London–New York: Routledge 2005.

Holmes J., Women, Men and Politeness, London–New York: Longman Group UK Ltd. 1995.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, 25th ed., Warszawa 1999.

Lappin S., An introduction to formal semantics, [in:] The Handbook of Linguistics, eds. M. Aronoff, J. Rees-Miller, Malden: Blackwell Publishers Ltd. 2001, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/9780470756409.ch15, pp. 369–393.

Plunkett J., Top Gear driven from Argentina after Jeremy Clarkson number plate row, “The Guardian” [online], 3 October 2014. Available on the internet: www.theguardian.com/media/2014/oct/03/top-gear-argentina-jeremy-clarkson-bbc [accessed: 20 April 2015].

Płeć kulturowa, [in:] Encyklopedia PWN, [online]. Available on the internet: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/plec-kulturowa;3958385.html [accessed: 3 March 2015].

Summary text of BBC’s report into Jeremy Clarkson ‘fracas’, “The Guardian” [online], 25 March 2015. Available on the internet: www.theguardian.com/media/2015/mar/25/jeremy-clarkson-fracas-report-full-text-bbc-macquarrie [accessed: 20 April 2015].

Swan M., Practical English Usage, Oxford: Oxford University Press 1995.

Trudgill P., Sociolinguistics: an Introduction to Language and Society, 4th ed., London: Penguin Books Ltd. 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2015.6.87
Data publikacji: 2016-06-22 08:40:08
Data złożenia artykułu: 2016-06-17 10:09:19


Statystyki


Widoczność abstraktów - 939
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 496

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Ziemowit Janiak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.