Zabawa konwencjami w Hoodwinked!

Dominika Kozera

Streszczenie w języku polskim


Hoodwinked! to film będący przykładem animacji komputerowej, który opowiada na nowo historię Czerwonego Kapturka. Choć główna oś fabuły, w której mała dziewczynka zostaje zaatakowana przez wilka podczas swej wyprawy do babci, jest w nim zachowana, do znanej baśni wprowadzono też wiele zmian. Przede wszystkim twórcy filmu zabawili się narracyjną konwencją, zmieniając historię w musicalowy kryminał z „efektem Rashomon”. Stąd wiele niespodziewanych zwrotów akcji zmienia obraz dobrze znanego utworu. Opracowanie skupia się na wyjątkowej intertekstualności Hoodwinked!, który jest doskonałym przykładem kina postmodernistycznego z mnóstwem aluzji i odniesień do kultury popularnej. Analiza tych elementów i cech charakterystycznych baśni udowadnia, że film ten zasługuje na więcej aniżeli miano słabej imitacji.


Słowa kluczowe


rewriting; konwencja; baśń; zbrodnia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bacchilega C., Postmodern Fairy Tales: Gender and Narrative Strategies, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1997.

Duff D., Key Concepts, [in:] Idem, Modern Genre Theory, Harlow: Longman 2000, p. XIV.

Edwards C., Dr. Toon: A Peek Under the Hood, interview by M. Goodman, “Animation World Magazine” [online], 3 February 2006. Available on the internet: www.awn.com/animationworld/dr-toon-peek-under-hood [accessed: 30 May 2015].

Gleiberman O., Hoodwinked Review EW, [online] 11 January 2006. Available on the internet: www.ew.com/article/2006/01/11/hoodwinked [accessed: 30 May 2015].

Greenhill P., Kohm S., Hoodwinked! and Jin-Roh: The Wolf Brigade: Animated “Little Red Riding Hood” Films and the Rashômon Effect, “Marvels & Tales” 2013, Vol. 1 (27), DOI: http://dx.doi.org/10.13110/marvelstales.27.1.0089, pp. 89–108.

Herzogenrath B., Introduction, [in:] The Cinema of Tod Browning: Essays of the Macabre and Grotesque, ed. B. Herzogenrath, Jefferson, NC: McFarland 2008, pp. 1–17.

Hoodwinked!, dir. C. Edwards, T. Edwards, T. Leech, 2006 (DVD, dist. Weinstein Company).

Hopkins S., Generation Pulp, “Youth Studies Australia” 1995, Vol. 14 (3), pp. 14–18.

King G., New Hollywood Cinema: An Introduction, London: I.B.Tauris & Co Ltd. 2002.

Krusen D., Hoodwinked Review. It Could’ve Been a Contender, [online] 18 January 2006.

Available on the internet: http://markstokeshj.blogspot.com/2006/01/hoodwinked.html [accessed: 30 May 2015].

McCaw N., Morse, Frost and the Mystery of the English Working Class, [in:] Class and Culture in Crime Fiction: Essays on Works in English Since the 1970s, ed. J.H. Kim, Jefferson, NC: McFarland 2014, pp. 11–30.

McKee R., Story: Substance, Structure, Style, and the Principles of Screenwriting, New York: HarperCollins 1997.

Molitorisz S., Hungry like the Wolf, “The Sydney Morning Herald” 2006, 4 August, pp. 22–23.

Naremore J., American Film Noir: The History of an Idea, “Film Quarterly” 1995–1996, Vol. 49, No. 2, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1213310, pp. 12–28.

Niccum J., Hoodwinked Twists Fairy Tale into Whodunit, [online] 17 February 2006. Available on the internet: www.lawrence.com/news/2006/feb/17/hoodwinked_twists_fairy_tale_whodunit [accessed: 30 May 2015].

Schepelern P., Denmark, [in:] Schirmer Encyclopedia of Film, Vol. 2: Criticism – Ideology, ed. B.K. Grant, Detroit: Schirmer Reference 2007, pp. 43–49.

Smith K., The Postmodern Fairy Tale: Folkloric Intertexts in Contemporary Fiction, New York: Palgrave Macmillan 2007.

Wells P., Animation and America, Edinburgh: Edinburgh University Press 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2015.6.119
Data publikacji: 2016-06-22 08:40:09
Data złożenia artykułu: 2016-06-17 10:30:10


Statystyki

Widoczność abstraktów - 327
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 65

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Dominika Kozera

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.