Magiczny realizm w powieściach Olgi Tokarczuk: Prawiek i inne czasy, Podróż ludzi Księgi, Dom dzienny, dom nocny

Ekaterina Sharapova

Streszczenie w języku polskim


Artykuł omawia problematykę realizmu magicznego w twórczości Olgi Tokarczuk na podstawie wybranych powieści tej autorki (Prawiek i inne czasy, Podróż ludzi Księgi, Dom dzienny, dom nocny). Wykorzystanie konwencji realizmu magicznego pozwala Oldze Tokarczuk wyjść poza granicę gatunku powieści w jego tradycyjnym ujęciu. W analizowanych utworach zostają zderzone światy realne i mityczne. Granica między nimi często zaciera się, a światy przenikają się na wielu płaszczyznach. Olgę Tokarczuk najbardziej interesuje właśnie ta niemal niewidoczna granica między tym, co realne, a tym, co mityczne. Pisarka zwraca uwagę na przestrzenie, stany oraz czasy znajdujące się pomiędzy. Jednym z najważniejszych pogranicznych stanów jest sen. Pełni on funkcję mostu, za pośrednictwem którego staje się możliwe przejście z brzegu codzienności na brzeg świata magicznego. W konwencji realizmu magicznego autorka ukazuje marzenia senne, przedstawia niesamowite przestrzenie, czasy, zdarzenia i bohaterów. Stosuje przy tym słownictwo typowe dla obranej przez siebie poetyki. Dzięki realizmowi magicznemu Olga Tokarczuk prezentuje swoją filozoficzno-mitologiczną koncepcję, w której świat istnieje tylko dzięki połączeniu dwóch przeciwstawnych sił.


Słowa kluczowe


realizm magiczny; sen; mityczny; powieść

Pełny tekst:

PDF (Русский)

Bibliografia


Гугнин А., Магический реализм, [в:] Энциклопедический словарь экспрессионизма, ред. П.М. Топер, Москва 2008. Доступно в Интернете: http://expressionism.academic.ru/409/Магический [дата обращения: 15 мая 2015].

Токарчук О., Дом дневной, дом ночной, пер. с пол. О. Катречко, Москва 2005.

Токарчук О., Правек и другие времена, пер. с пол. Т. Изотовой, Москва 2004.

Токарчук О., Путь Людей Книги, пер. с пол. К.Я. Старосельской, Москва 2002.

Чаплинский П., Кофемолка, грибница, Бог, [в:] О. Токарчук, Правек и другие времена, пер. с пол. Т. Изотовой, Москва 2004, с. 316–327.

Chowaniec U., W poszukiwaniu „kobiecego świata”, [в:] Światy nowej prozy, ред. S. Jaworski, Kraków 2001, с. 117–148.

Czapliński P., Śliwiński P., Kontrapunkt. Rozmowy o książkach, Poznań 1999.

Klejnocki J., Mój sen jest moim domem, „Gazeta Wyborcza” 1998, 10 ноября, дополнение „Książki” с. 6. Доступно в Интернете: www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,592313,19981110RP-DGW_D,Moj_sen_jest_moim_domem,.html [дата обращения: 29 января 2016].

Mayur-Fedak J., Mity i schematy wyobraźni. O powieści Olgi Tokarczuk „Prawiek i inne czasy”, [в:] Światy nowej prozy, ред. S. Jaworski, Kraków 2001, с. 31–60.

Poręba E., Bezdomność a zakorzenienie w prozie Olgi Tokarczuk, [в:] Światy nowej prozy, ред. S. Jaworski, Kraków 2001, с. 161–176.

Szybowicz E., Dom senny, „Kresy” 2004, № 4, с. 228–236.

Tokarczuk O., Błąd w oprogramowaniu świata, беседу вела J. Sobolewska. „Polityka” 2009, № 45, с. 60–62. Доступно в Интернете: www.polityka.pl/kultura/rozmowy/1500413,1,rozmowa-z-olga-tokarczuk.read [дата обращения: 29 января 2016].

Tokarczuk O., Czas Olgi, беседу вела J. Sobolewska, „Życie” 1997, № 241, с. 10.

Tokarczuk O., Podróż ludzi Księgi, Warszawa 1997.

Tokarczuk O., Preteksty do snucia opowieści, беседу вела I. Smolka, „Nowe Książki” 2004, № 8, с. 4–7.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2015.6.195
Data publikacji: 2016-06-22 08:40:13
Data złożenia artykułu: 2016-06-21 11:05:13


Statystyki


Widoczność abstraktów - 5828
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Русский) - 1096

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Ekaterina Sharapova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.