Bośnia Ivo Andricia: przemiany w rozwoju historycznym jako przedmiot interpretacji artystycznej

Anna Naumova

Streszczenie w języku polskim


W centrum uwagi autora artykułu znajduje się dorobek serbskiego pisarza, noblisty Ivo Andricia, który wiele swoich utworów poświęcił historii ojczystego kraju – Bośni i Hercegowiny. W jego twórczości ukazana została oryginalna wizja artystyczna tego regionu. Artykuł przedstawia szereg interpretacji badawczych koncepcji Bośni w dziełach Ivo Andricia. Zwraca się uwagę na problem niejednoznacznych interpretacji obrazów bośniackich muzułmanów w utworach pisarza, proponując ujmować je przez pryzmat ogólnego rozumienia przez Ivo Andricia historii kraju bośniackiego. Koncepcję przeszłości historycznej Bośni w powieściach pisarza przedstawia się jako system zmian i przeciwieństw, które wpłynęły na konstytuowanie się tożsamości społecznej i spowodowały pewne konflikty w historii kraju. W celu historiozoficznego uzasadnienia roli różnych ingerencji do ukształtowanego systemu kulturowego i innych zmian, autor artykułu sięga do pracy angielskiego badacza Arnolda Toynbeego. Analizie zostaje poddana także rozprawa habilitacyjna Ivo Andricia, z punktu widzenia oceny konsekwencji przełomu kulturowego, który dokonał się na terytorium Bośni w wyniku jej podboju przez Turków.


Słowa kluczowe


Ivo Andrić; literatura serbska; zmiany i opozycje; problemy etniczno-wyznaniowe; Bośnia

Pełny tekst:

PDF (Русский)

Bibliografia


Андрић И., Развој духовног живота у Босни под утицајем турске владавине, „Свеске Задужбине Иве Андрића” 1982, № 1, с. 6–258.

Андрич И., Травницкая хроника. Мост на Дрине, пер. с серб.-хорв. М. Волконский, Т. Вирта, Москва 1974.

Богдановић М., Иво Андрић, [в:] Критичари о Андрићу, ур. П. Џаџић, Београд 1962, с. 3–56.

Константиновић З., О Андрићевом докторату, „Свеске Задужбине Иве Андрића” 1982, № 1, с. 259–276.

Секулић И., «Турско» у Босни и босанској причи. Доступно в Интернете: http://ubsm.bg.ac.rs/cirilica/dokument/403/ [дата доступа: 17 августа 2016]

Тойнби А.Д., Постижение истории: сборник, пер. с анг. Е.Д. Жаркова, Москва 1996.

Тутњевић С., Андрић и Муслимани (о једном виду рецепције дјела Иве Андрића), „Свеске Задужбине Иве Андрића” 2002, № 19, с. 221–236.

Rizvić M., Bosanski muslimani u Andrićevu svijetu, „Свеске Задужбинe Иве Андрића” 1997, № 13, с. 159–175.

Vučković R., Velika sinteza (o Ivi Andriću), Sarajevo 1974.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2016.7.195
Data publikacji: 2017-06-30 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2016-09-09 20:55:40


Statystyki


Widoczność abstraktów - 740
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Русский) - 421

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Анна Владимировна Наумова

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.