Idealizacja, hiperbolizacja, mitologizacja. Różne sposoby kreowania stereotypowych wizji japońskości w narracjach fanowskich i podróżniczych

Agnieszka Kiejziewicz

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie różnorodności sposobów kreowania stereotypów japońskości w relacjach podróżniczych i fanowskich, ze szczególnym naciskiem na publikacje dostępne polskiemu czytelnikowi. Autorka wychodzi od przywołania powodów opierania wyżej wymienionych narracji na stereotypach kulturowych oraz zwięzłego przytoczenia genezy zjawiska w literaturze światowej. W kolejnych częściach artykułu opisuje zjawisko „pułapki porównań”, dającej się zaobserwować w relacjach podróżniczych traktujących o spotkaniu z Innym. Jako główne przykłady analizy autorka przywołuje fabularyzowaną narrację Powrót niedoskonały Marcina Bruczkowskiego oraz publikacje Joanny Bator.


Słowa kluczowe


Japonia; stereotypy; relacje podróżnicze; orientalizm; Inny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aronson B., Countering Stereotypes about Japan: Examples from Academia and Business, [online] 15 grudnia 2016. Dostępny w internecie: https://www.soas.ac.uk/wg-beasley/15dec2016-countering-stereotypes-about-japan-examples-from-academia-and-business.html [dostęp: 25 maja 2018].

Barthes R., Imperium znaków, przeł. A. Dziadek, oprac. M.P. Markowski, Warszawa 2004.

Bator J., Japonia. Smaki i znaki, Warszawa 2016.

Bator J., Japoński Wachlarz, Warszawa 2004.

Bator J., Rekin z parku Yoyogi, Warszawa 2010.

Benedict R., Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, przeł. E. Klekot, Warszawa 1999.

Błuszkowski J., Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Studium socjologiczno-politologiczne, Warszawa 2003.

Bruczkowski M., Bezsenność w Tokio, Warszawa 2004.

Bruczkowski M., Powrót niedoskonały, Kraków 2013.

Crihfield Dalby L., Byłam gejszą, przeł. E. Pałasz-Rutkowska, Warszawa 1992.

Dasgupta R., Re-reading the Salaryman in Japan: Crafting Masculinities, New York 2013.

Hołyst B., Japonia. Przestępczość na marginesie cywilizacji, Warszawa 1994.

Jabłoński A., Japonia okiem NIE-Japonii: stereotypy, relacje niedbałe i ich twórcy, [w:] Spojrzenia. Japonia we-dług Zachodu, Zachód według Japonii, red. A. Wosińska, Bydgoszcz 2013, s. 37–62.

Jacobson L., Amerykańska gejsza, przeł. A. Wyszogrodzka-Gaik, Warszawa 2009.

Jasieński F., Przewodnik po dziale japońskim oddziału Muzeum Narodowego, Kraków 1906.

Linhart-Fischer R., Rethinking Western Notions of Japanese Women: Some Aspects of Female Japanese Reality versus Stereotypes about Japanese Women, [in:] Rethinking Japan: Social sciences, ideology & thought, eds. A. Boscaro, F. Gatti, M. Raveri, London 2003, [online]. Dostępny w internecie: http://www.ruthlinhart.com/japan_26.htm [dostęp: 25 maja 2018].

Matsumoto D.R., The New Japan: Debunking Seven Cultural Stereotypes, Yarmouth 2002.

Musiałowski P. [MrJedi], Japonia oczami fana. Zostawiłem serce w Tokio, Gdańsk 2012.

Narody i stereotypy, red. T. Walas, Kraków 1995.

Ogawa D.M., From Japs to Japanese: an evolution of Japanese-American stereotypes, Berkeley 1971.

Prus B., Japonia i Japończycy, „Kurier Codzienny” 1904, nr 108–180, [online]. Dostępny w internecie: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/doccontent?id=20696 [dostęp: 25 maja 2018].

Said E.W., Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2017.8.219
Data publikacji: 2018-08-20 13:20:47
Data złożenia artykułu: 2017-09-06 18:34:01


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1185
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 399

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Agnieszka Kiejziewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.