Różnorodność systemów, światów przedstawionych i onimii w Role Playing Games

Patrycja Herbut

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy systemów RPG, światów przedstawionych oraz onimii w grach tego typu. Przedłożono nie tylko historię gier role-playing, lecz także opisano najbardziej znane, a zarazem kluczowe systemy RPG. W artykule wyjaśniono również, czym są gry RPG, jakie elementy składają się na rozgrywkę, np. kim jest Mistrz Gry lub co to jest sesja. Na przykładzie imion z gry Kroniki Fallathanu autorka wskazała, w jaki sposób gracze tworzą miana swoich postaci.

Słowa kluczowe


RPG; onimia; fantasy; nazwy własne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aniołowie, [online] 31 maja 2005. Dostępny w internecie: http://biblia.wiara.pl/doc/422977.ANIOLOWIE/5 [dostęp: 14 października 2017].

Arneson D., Blackmoor: Additional Rules for Fantastic Medieval Wargames Campaigns Playable with Paper and Pencil and Miniature Figures. Supplement II. Blackmoor, Lake Geneva, Wisconsin 1975.

Asura, [w:] Himalaya-Wiki, [online]. Dostępny w internecie: http://himalaya-wiki.org/index.php?title=Asura [dostęp: 30 października 2017].

Bartoszek S.J., Mały słownik polsko-islandzki, [online], wyd. 3, Poznań 2006. Dostępny w internecie: http://islandzki.pl/pl/slownik/ [dostęp: 13 października 2017].

Cieślikowa A., Nazwa w tekście a tekst w nazwie, [w:] Semantyka tekstu artystycznego, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin 2001, s. 99–108.

Domaciuk-Czarny I., Nazwy własne w przestrzeni literackiej i wirtualnej typu fantasy, Lublin 2015.

Komuda J., Jurewicz M., Baryłka M., Dzikie pola. Szlachecka gra fabularna, projekt okładki K. Trzeszczkow-ska, Warszawa 1997.

Kosyl Cz., Nazwy własne w prozie Jarosława Iwaszkiewicza, Lublin 1992.

Lemanowicz A., Historia RPG (1) [online]. Dostępny w internecie: https://esensja.pl/gry/publicystyka/tekst.html?id=5831 [dostęp: 6 października 2017].

Lúthien, [online]. Dostępny w internecie: http://pl.lotr.wikia.com/wiki/L%C3%BAthien [dostęp: 14 października 2017].

Łobodzinska R., Peisert M., Nazwy własne w różnych typach komunikacji internetowej, [w:] Z najnowszych tendencji w polskim nazewnictwie, red. R. Łobodzińska, Łask 2005, s. 163–174.

Markowski M. [Furiath], Spis dodatków i książek do WFRP [online]. Dostępny w internecie: http://polter.pl/wfrp/Spis-dodatkow-i-ksiazek-do-WFRP-c3521 [dostęp: 6 października 2017].

Pierzchała A., Historia RPG, [online]. Dostępny w internecie: http://www.gryfabularne.pl/historia.html [dostęp: 6 października 2017].

Postać neutralna, [online]. Dostępny w internecie: https://www.gry-online.pl/slownik-gracza-pojecie.asp?ID=187 [dostęp: 8 kwietnia 2018].

Pradawna Mowa, [online]. Dostępny w internecie: http://dziedzictwo.wikia.com/wiki/Pradawna_Mowa [dostęp: 13 października 2017].

RPG, [w:] Słownik języka polskiego PWN, [online]. Dostępny w internecie: https://sjp.pwn.pl/slowniki/RPG.html [dostęp: 6 października 2017].

Sapkowski A., Krew elfów, Warszawa 2017.

Słownik łacińsko-polski, red. J. Mańkowski, Warszawa 2001.

Stary Świat Mroku, [online]. Dostępny w internecie: http://pl.mrokopedia.wikia.com/wiki/Stary_%C5%9Awiat_Mroku [dostęp: 6 października 2017].

Świat Mroku (nowy), [online]. Dostępny w internecie: http://swiatmroku.wikia.com/wiki/%C5%9Awiat_Mroku_(nowy) [dostęp: 6 października 2017].

Taper A.E., Gry MMORPG – cechy, możliwości, zagrożenie, „Media i Społeczeństwo” 2011, nr 1, s. 180–193.

Trzewiczek I., Blacha M., Oracz M., Neuroshima. Edycja 1.5. Postapokaliptyczna gra fabularna, projekt okładki M. Oracz, Gliwice 2005.

Wrytra, [w:] Himalaya-Wiki, [online]. Dostępny w internecie: http://himalaya-wiki.org/index.php?title=Wrytra [dostęp: 30 października 2017].

Zych P., Vargas W., Bestiariusz słowiański. Część druga, Olszanica 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2017.8.73
Data publikacji: 2018-08-20 13:20:37
Data złożenia artykułu: 2017-11-01 10:57:06


Statystyki

Widoczność abstraktów - 559
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 139

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Patrycja Herbut

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.