Steampunk i romantyzm – Czterdzieści i cztery Krzysztofa Piskorskiego

Damian Zubik

Streszczenie w języku polskim


Zamiarem artykułu jest próba odczytania powieści Czterdzieści i cztery Krzysztofa Piskorskiego poprzez przyjrzenie się jej funkcjonowaniu w ramach steampunku. W tym celu prześledzone zostały występujące w utworze elementy tego podgatunku oraz sposób realizacji jego podstawowych założeń. Ponadto tekst skupia się na ukazaniu odwołań do tradycji romantycznej, jakie dokonują się na różnych poziomach powieści. Obie z wymienionych płaszczyzn zostają do siebie odniesione. Pozwala to ujrzeć obecne w Czterdzieści i cztery połączenie steampunku z tradycją romantyczną z obu perspektyw, a także zgłębić, dlaczego melanż ten przyniósł pisarzowi taki sukces czytelniczy. Istotne dla badań jest osadzenie utworu w kontekstach: literatury fantastycznej, teorii paradygmatu romantycznego Marii Janion oraz kultury popularnej.


Słowa kluczowe


Piskorski; steampunk; romantyzm; science fiction; fantastyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Carroll N., Filozofia sztuki masowej, przeł. M. Przylipiak, Gdańsk 2011.

Jameson F., Wielka schizma, [w:] Idem, Archeologie przyszłości. Pragnienie zwane utopią i inne fantazje nau-kowe, przeł. M. Płaza, M. Frankiewicz, A. Miszk, Kraków 2011, s. 69–85.

Janion M., Gorączka romantyczna, Warszawa 1975.

Janion M., Czas formy otwartej. Tematy i media romantyczne, Warszawa 1984.

Janion M., Zmierzch paradygmatu, [w:] Eadem, „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś”, Warszawa 1996, s. 5–23.

Janion M., Żmigrodzka M., Romantyzm i historia, Warszawa 1978.

Krasiński Z., O eterze, przeł. L. Staff, [w:] Idem, Pisma, t. 7, Kraków 1912, s. 171–179.

Lemann N., Steampunk, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, z. 1, s. 344–349.

Litwin M., Polska jako Rzeczpospolita Przeklęta – ślady romantyzmu w narracyjnych grach fabularnych na przykładzie systemu Wolsung, [w:] Romantyzm w kulturze popularnej, red. D. Dąbrowska, M. Litwin, Szczecin 2016, s. 171–186.

Markiewicz H., Odmiany intertekstualności, [w:] Idem, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989, s. 198–228.

McHale B., Powieść postmodernistyczna, przeł. M. Płaza, Kraków 2012.

Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego [online]. Dostępny w Internecie: http://www.nagroda-zulawskiego.pl/ [dostęp: 6 listopada 2017].

Oramus D., O pomieszaniu gatunków. Science fiction a postmodernizm, Warszawa 2010.

Perschon M.D., The Steampunk Aesthetics. Technofantasies in a Neo-Victorian Retrofuture, Edmonton 2012, [online]. Dostępny w Internecie: https://era.library.ualberta.ca/files/m039k6078 [dostęp: 6 listopada 2017], DOI: https://doi.org/10.7939/R3DW5F.

Piskorski K., Czterdzieści i cztery, Kraków 2016.

Piskorski K., Mickiewicz puszcza parę. Rozmowa z Krzysztofem Piskorskim, autorem powieści «Czterdzieści i cztery», rozm. przepr. K. Wężyk, „Gazeta Wyborcza”, 08.10.2016.

Piskorski K., Zakochany we frazie, czyli wywiad z Piskorskim, cz. 1, rozm. przepr. J. „Pożeracz” Nowak [online], 27.10.2016. Dostępny w Internecie: https://pozeracz.pl/wywiad-krzysztof-piskorski-1/ [dostęp: 13 listopada 2017].

Piwińska M., Legenda romantyczna i szydercy, Warszawa 1973.

Szyda W., Digitalizacja religii. Z Wojciechem Szydą rozmawia Michał Larek, rozm. przepr. M. Larek, „Czas Kultury” 2009, nr 6, s. 21–26

Uniłowski K., Fantastyka i realizm, [w:] Literatura popularna, t. 2, Fantastyczne kreacje światów, red. E. Bartos [et al.], Katowice 2014, s. 15–28.

White H., Literatura a fikcja, [w:] Proza historyczna, red. E. Domańska, przeł. R. Borysławski [et al.], Kraków 2009, s. 61–83.

Witkowska A., Mickiewicz. Słowo i czyn, wyd. 4 zm., Warszawa 1998.

Zajdel.art.pl [online] Dostępny w Internecie: http://zajdel.art.pl/ [dostęp: 6 listopada 2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2017.8.103
Data publikacji: 2018-08-20 13:20:39
Data złożenia artykułu: 2018-03-02 18:27:11


Statystyki

Widoczność abstraktów - 388
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 111

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Damian Adrian Zubik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.