Dlaczego Tushman jest śmieszny? Polska wersja powieści dla młodzieży pt. „Wonder” R. J. Palacio jako przykład uczciwego tłumaczenia

Jerzy Skwarzyński

Streszczenie w języku polskim


Uczciwe tłumaczenie to takie, którego rezultatem jest tekst docelowy wywołujący u czytelników reakcję zbliżoną do tej powodowanej przez tekst wyjściowy. By temu podołać, tłumacz musi mieć możliwość wykorzystania dowolnych rozwiązań translacyjnych na poziomie jednostkowym i całościowym. Polskie tłumaczenie powieści dla młodzieży Wonder autorstwa R.J. Palacio opracowane przez Marię Olejniczak-Skarsgård jest tego dobrym przykładem. Pojawiające się w niej problemy translacyjne zostały rozwiązane dzięki różnym strategiom. Dzięki połączeniu rozmaitych rozwiązań powstał czytelny przekład, który daje możliwość zareagowania na opowieść i jej elementy tak jak czytelnicy oryginału. Przeprowadzona analiza daje podstawy do badań empirycznych dotyczących stosunku młodych odbiorców do paratekstów.


Słowa kluczowe


uczciwe tłumaczenie; tłumaczenie literackie; przypisy; paratekst; przekład literatury dziecięcej; literatura mło-dzieżowa

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Eco U., Mouse or Rat? Translation as Negotiation, London: Phoenix 2003.

Filmweb, Doogie Howser, lekarz medycyny, [online]. Available on the internet: http://www.filmweb.pl/serial/Doogie+Howser%2C+lekarz+medycyny-1989-93993/awards [accessed: 10 March 2018].

IMDb, Doogie Howser, lekarz medycyny, [online]. Available on the internet: http://www.imdb.com/title/tt0096569/ [accessed: 10 March 2018].

Lathey G., Translating Children’s Literature, Abingdon: Routledge 2016.

Lewicki R., Zagadnienia lingwistyki przekładu, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2017.

O’Sullivan E., Narratology Meets Translation Studies, or The Voice of the Translator in Children’s Literature, [in:] The Translation of Children’s Literature, ed. G. Lathey, Clevedon: Multilingual Matters 2006, p. 98–109.

Palacio R.J., Wonder, London: Corgi 2014.

Palacio R.J., Cud chłopak, trans. by M. Olejniczak-Skarsgård, Warszawa: Wydawnictwo Albatros 2014.

Puurtinen T., Translating Children’s Literature: Theoretical Approaches and Empirical Studies, [in:] The Translation of Children’s Literature, ed. G. Lathey, Clevedon: Multilingual Matters 2006, pp. 54¬–64.

Shavit Z., Translation of Children’s Literature, [in:] The Translation of Children’s Literature, ed. G. Lathey, Clevedon: Multilingual Matters 2006, pp. 25–40.

Springer M., Doogie Howser, M.D. [online]. Available on the internet: https://www.commonsensemedia.org/tv-reviews/doogie-howser-md# [accessed: 10 March 2018].

Venuti L., The Translator’s Invisibility, Abingdon: Routledge 2008, DOI: https://doi.org/10.4324/9780203553190.

Wikipedia, Another One Bites the Dust [online]. Available on the internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Another_One_Bites_the_Dust [accessed: 1 March 2018].

Wookiepedia, Padawan, [online]. Available on the internet: http://starwars.wikia.com/wiki/Padawan [accessed: 1 March 2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2017.8.183
Data publikacji: 2018-08-20 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2018-05-24 17:00:42


Statystyki


Widoczność abstraktów - 657
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 271

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Jerzy Skwarzyński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.