Spóźniona pamięć

Alicja Magda Łacina

Słowa kluczowe


Anna Mach; postmemory; holocaust

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Hartman Geoffrey H. (2015), Wiedza traumatyczna i badania literackie, przeł. J. Burzyński, [w:] Antologia studiów nad traumą, red. T. Łysak, Kraków, s. 378.

Hirsch Marianne (2011), Pokolenie postpamięci, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, „Didaskalia. Gazeta Teatralna”, nr 10, s. 28–36.

Johnson Robert L., McCann Vivian, Zimbardo Philip G. (2010), [w:] Psychologia. Kluczowe koncepcje, przeł. E. Czerniawska, M. Guzowska-Dąbrowska, J. Radzicki, red. M. Materska, Warszawa, s. 217.

Łysak Tomasz (2015), Trauma – od genealogii pojęcia do studiów nad traumą, [w:] Antologia studiów nad traumą, red. T. Łysak, Kraków, s. 5–7.

Mach Anna (2016), Świadkowie świadectw. Postpamięć zagłady w polskiej literaturze najnowszej, Toruń.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2018.9.227-235
Data publikacji: 2019-09-12 20:05:29
Data złożenia artykułu: 2018-09-30 20:14:09


Statystyki

Widoczność abstraktów - 230
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 241

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.