„Mój Jureczku najdroższy…”. O listach Jarosława Iwaszkiewicza do Jerzego Błeszyńskiego

Łukasz Wieczyński

Streszczenie w języku polskim


Autor podejmuje problem związku między starszym wiekiem pisarzem – Jarosławem Iwaszkiewiczem a młodym mężczyzną – Jerzym Błeszyńskim. Relacja ta przeszła bowiem przez różnego rodzaju zawirowania, które miały znaczący wpływ na twórczość prozaika. Podstawą do różnych teorii opisanych w tej pracy stały się wydane niedawno listy Iwaszkiewicza do Błeszyńskiego. Autor wykorzystuje w swoim artykule także rozprawy naukowe, które poruszają kwestię homoseksualności w literaturze.


Słowa kluczowe


literatura XX wieku; homoseksualizm; epistolografia; Jarosław Iwaszkiewicz

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chudoba Ewa (2012), Literatura i homoseksualność. Zarys problematyki genderowej kanonicznych tekstach literatury światowej i polskiej, Kraków.

Dąbrowski Bartosz (2014), Queerowanie intymistyki: Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide, „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media”, nr 1 (2), s. 51–67.

Głowiński Michał (2010), Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna, Kraków.

Iwaszkiewicz Jarosław (2010), Dzienniki 1956–1963, t. 2, oprac. A. i S. Papiescy, R. Romaniuk, Warszawa.

Iwaszkiewicz Jarosław (2017), Wszystko jak chcesz. O miłości Jarosława Iwaszkiewicza do Jerzego Błeszyńskiego, red. A. Król, Warszawa.

Niżyńska Joanna (2018), Królestwo małoznaczącości. Miron Białoszewski a trauma, codzienność i queer, przeł. A. Pokojska, Kraków.

Skwarczyńska Stefania (2006), Teoria listu, oprac. E. Feliksiak, M. Leś, Białystok.

Śmieja Wojciech (2006), Mit i muzyka w funkcji ekspresji „niewypowiadalnego” pożądania.

O „Psyche” Jarosława Iwaszkiewicza, „Pamiętnik Literacki”, nr 97/1, s. 43–64.

Sobczyk Piotr (2008), Homobiografia: Miron Białoszewski „Pogranicza”, nr 6, s. 15–31.

Tomasik Krzysztof (2008), Homobiografie. Pisarki i pisarze polscy XIX i XX wieku, Warszawa.

Wojda Dorota (2012), O epistolografii. Rozmowa z udziałem: Anny Arno, Anny Pekaniec, Elżbiety Rybickiej,Doroty Wojdy, „Dekada Krakowska”, nr 3–4, s. 8.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2018.9.107-115
Data publikacji: 2019-09-12 20:05:19
Data złożenia artykułu: 2018-10-15 21:02:35


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1227
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1962

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Łukasz Wieczyński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.