Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio M – Balcaniensis et Carpathiensis

Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uruchomił nową inicjatywę wydawniczą w postaci czasopisma naukowego „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” – „Sectio Balcaniensis et Carpathiensis”. Zamierzamy wydawać dwa numery rocznie. Nasz projekt kierujemy do badaczy Europy Środkowej i Wschodniej, postrzeganej jako region nie tylko położony między Niemcami i Rosją, ale również między morzami Bałtyckim, Śródziemnym i Czarnym. Łańcuchy górskie – Karpaty i Bałkany – wyznaczały przez wieki dzieje tego obszaru, zamieszkujących go mieszkańców oraz znajdujących się na tym terytorium państw. Między Bałkanami a Karpatami dokonywały się przez wieki zmiany terytorialne, społeczne i ekonomiczne oraz kulturowe. To właśnie one spowodowały, że ziemie położone między tymi dwoma łańcuchami górskimi stały się historycznym centrum regionu środkowoeuropejskiego. Zapraszamy do współpracy specjalistów z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, przede wszystkim badaczy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych – historyków, socjologów, politologów, kulturoznawców, medioznawców. Na łamach czasopisma będą publikowane artykuły oraz recenzje w językach: polskim, rosyjskim, angielskim, francuskim i niemieckim. Redakcja przyjęła szeroką formułę merytoryczną czasopisma, ograniczoną przede wszystkim przez kryterium geograficzne (Europa Środkowa i Wschodnia).

 

Punkty MEiN: 70

 

ISSN: 2450-6354
e-ISSN: 2543-9359

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 8 (2023)


Okładka