Kontakt

Adres

Redakcja czasopisma Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio M – Balcaniensis et Carpathiensisul

Wydział Politologii UMCS

Pl. Litewski 3,

20-080 Lublin

Osoba do kontaktu

Małgorzata Podolak
Sekretarz redakcji

Wydział Politologii UMCS

Pl. Litewski 3,

20-080 Lublin


Email: annalescarbal@gmail.com

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń
Email: support@journals.umcs.pl