Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

 1. prof. Waldemar Paruch, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Sekretarz redakcji

 1. Małgorzata Podolak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Komitet redakcyjny czasopisma

 1. Jerzy Garbiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 2. Jan Holzer, Uniwersytet Masaryka w Brnie,Republika Czeska
 3. Igor Hurak, Przykarpacki Uniwersytet Naukowy imienia Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina
 4. Darko Nadić, Uniwersytet Belgradzki, Serbia
 5. András Nemeslaki, National University of Public Service, Węgry
 6. Štefan Šutaj, Słowacka Akademia Nauk, Słowacja
 7. Andrej Toth, Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze, Republika Czeska

Redaktor językowy (język rosyjski)

Redaktor językowy (język ukraiński)

 1. Nadia Gergało-Dąbek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Redaktor językowy (język francuski)

Redaktor językowy (język angielski)

 1. Tomasz Wicha, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Rada naukowa

 1. prof. Waldemar Paruch, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 2. dr hab. prof. nadzw. Arkadiusz Adamczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
 3. prof. Siniša Atlagić, Uniwersytet Belgradzki, Serbia
 4. prof. Jovan Bazić, Uniwersytet Prisztiński w Kosowskiej Mitrovicy, Kosowo
 5. prof. Oleksandr Bokotey, Uniwersytet Narodowy w Użgorodzie, Ukraina
 6. dr hab. prof. nadzw. Stefan Bielański, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska
 7. dr Paweł Bromski, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie, Polska
 8. prof. Ewa Bujwid-Kurek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 9. prof. Igor Cependa, Narodowy Uniwersytet Przykarpacki w Iwano-Frankowsku, Ukraina
 10. prof. Tihomir Cipek, Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja
 11. prof. Jacek Czaputowicz, Uniwersytet Warszawski, Polska
 12. dr hab., prof. nadzw. Ihor Dotsyak, Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina
 13. prof. Mirosław Dymarski, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 14. doc. Martin Hetényi, Uniwersytet Konstantego Filozofa w Nitrze, Słowacja
 15. prof. Józefa Hrynkiewicz, Uniwersytet Warszawski, Polska
 16. dr hab. Bohdan Hud, Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina
 17. dr hab., prof. nadzw. Zbigniew Karpus, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 18. prof. Ešref Kenan Rašidagić, Uniwersytet w Sarajewie, Bośnia i Hercegowina
 19. dr hab. Károly Kocsis, Węgierska Akademia Nauk, Węgry
 20. dr hab., prof. nadzw. Wawrzyniec Konarski, Uczelnia Vistula, Warszawa, Polska
 21. dr hab., prof. nadzw. Helena Krasowska, Polska Akademia Nauk, Polska
 22. dr hab., prof. nadzw. Krzysztof Krysieniel, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Polska
 23. prof. Jan Malicki, Uniwersytet Warszawski, Polska
 24. prof. Yuriy Matsiyevsky, Narodowy Uniwersytet "Akademia Ostrogska", Polska
 25. prof. René Matlovic, Uniwersytet w Preszowie, Słowacja
 26. prof. Antoni Mironowicz, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 27. dr Imre Molnar, Instytut Węgierski w Bratysławie, Węgry
 28. dr hab., prof. nadzw. Iwan Monolatij, Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina
 29. dr hab. Attila Simon, Instytut Forum, Słowacja
 30. dr Leonid Smilovitsky, Uniwersytet w Tel Avivie, Izrael
 31. dr Péter Smuk, Uniwersytet Istvana Szechenyi’ego w Györ, Węgry
 32. prof. Oleksij Suchyj, Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina
 33. prof. Jurij Temirov, Uniwersytet Narodowy w Doniecku, Ukraina
 34. prof. Ewa M. Thomson, Rice University, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
 35. prof. Igor Todorow, Uniwersytet Narodowy w Doniecku, Ukraina
 36. prof. Krystyna Trembicka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 37. prof. Jacek Wojnicki, Uniwersytet Warszawski, Polska
 38. dr hab., prof. nadzw. Natalya Yakovenko, Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Ukraina