Generacje polskich przywódców politycznych transformacji systemowej

Jerzy Sielski

Streszczenie w języku polskim


Autor pracy stara się przedstawić pokolenia polskich liderów w okresie trzydziestu lat transformacji ustrojowej. W polskiej rzeczywistości politycznej kryterium przynależności do pokolenia liderów kojarzone jest z politykami podejmującymi strategiczne decyzje polityczne. Na podstawie tego założenia metodologicznego można wyróżnić dziewięć pokoleń. W pierwszej kolejności analizowana jest droga do władzy, osobowości polityczne przywódców i ich wzajemne relacje w ramach danego pokolenia.


Słowa kluczowe


pokolenia liderów; decyzje strategiczne; droga do władzy; osobowości polityczne; wzajemne relacje między liderami

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bujak Z., Konstytucja starsza niż myślisz, czyli o tym, co z historycznego dorobku państwa polskiego znajdziemy w naszej Konstytucji, Wyd. ZB, Milanówek 2017.

Dittmer L., Chinese Informal Politics, “The China Journal” 1995, no. 34

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989–2015, Znak, Kraków 2016.

Jan Rokita. Anatomia przypadku. Rozmowa z Robertem Krasowskim. Czerwone i Czarne, Warszawa 2013.

Krasowski R, Czas Kaczyńskiego, Czerwone i Czarne, Warszawa 2016.

Krasowski R., Po południu. Czerwone i Czarne, Warszawa 2012.

Kulisy Platformy. Tajemnice Platformy, rządu i parlamentu ujawnia Janusz Palikot w rozmowie z Anną Wojciechowską, Czerwone i Czarne, Warszawa 2011.

Lam W.W. L., Chinese politics In the Hu Jintao era: New leaders, new challenge, M.E. Sharpe, New York 2006.

Leszek Miller. Anatomia siły. Rozmowa z Robertem Krasowskim, Czerwone i Czarne, Warszawa 2013.

Li C., China’s Leaders: The New Generation, Rowman and Littlefield Publishers, Lauhan 2001.

Ludwik Dorn, Anatomia słabości. Rozmowa z Robertem Krasowskim. Czerwone i Czarne, Warszawa 2013.

Nathan J. A., A Factionalism Model for CCP Politics, “The China Quarterly” 1973, no. 53.

O dwóch takich...Alfabet braci Kaczyńskich, Wyd. M, Kraków 2006.

Matyja R., Przywództwo i instytucje, [in:] Budowanie instytucji pastwa 1989–2001 w poszukiwaniu modelu, edited by I. Jackiewicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.

Paradowska J., Prezydent: reaktywacja, “Polityka” 06/09/2008.

Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, PWN, Warszawa–Kraków 1998.

Raciborski J., Konstruowanie rządów i elit rządowych, [in:] Elity rządowe III RP 1997–2004, edited by J. Raciborski, Trio, Warszawa 2006.

Sielski J., Bójka dziecka z bobasem, czyli osobowościowa analiza polskiej polityki zagranicznej, [in:] Polityka zagraniczna. Decyzje, procedury, instytucje, edited by J. J. Piątek, R. Podgórzańska, Adam Marszałek, Toruń 2009.

Sielski J., Geniusze polityki i mężowie stanu, [in:] Przywódcy polityczni wobec współczesnych zagrożeń i kryzysów edited by M. Hartliński, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2017.

Sielski J., Lech Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki. Twórcy III RP, [in:] “181 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XIV”, edited by R. Kozioł, A. Tasak Wyd. Naukowe UP, Kraków 2015.

Sielski J., Marcinkiewicz musi odejść, [in:] OPiSy politologów. Uwagi o polskiej scenie politycznej, edited by M. Drzonek, J. Mieczkowski, “Biblioteca Acta Politica”, Szczecin 2007.

Sielski J., Teoretyczne aspekty przywództwa politycznego. Casus Polski, Adam Marszałek, Toruń 2013.

Sielski J., Tworzenie się osobowości politycznej przywódcy na przykładzie Jarosława Kaczyńskiego. [in:] Partie polityczne – przywództwo partyjne, edited by J. Sielski i M. Czerwiński, Adam Marszałek, Toruń 2008.

Sielski J., Typologia decydentów politycznych z punktu widzenia przekonań i temperamentów. Wyd. Kadruk, Szczecin 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2020.5.9-27
Data publikacji: 2020-12-30 15:01:41
Data złożenia artykułu: 2020-07-15 15:43:27


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1068
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 503

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Jerzy Sielski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.