Główne zagadnienia polityki zagranicznej USA wobec Europy Wschodniej w latach 90. XX wieku

Rafał Grzegorz Wordliczek

Streszczenie w języku polskim


W wyniku zakończenia zimnej wojny Stany Zjednoczone stały się hegemonem w międzynarodowych stosunkach politycznych. Niniejszy artykuł dotyczy głównych aspektów interesu narodowego USA w ostatniej dekadzie 20 wieku. Jest to analiza głównych założeń polityki zagranicznej USA podczas prezydentur George’a W.H. Busha i Billa Clintona. Deklaracje obu polityków pokazały, że Europa Środkowa i Bałkany są bardzo ważne dla interesów USA. Rzeczywistość polityczna i zaangażowanie USA zweryfikowała te stanowiska. Administracje prezydentów Busha i Clintona umiejscowiły priorytety polityki USA w innych regionach świata: np. w Panamie, Iraku. Dla prezydenta Clintona najważniejsze zadania związane były z rozwojem międzynarodowej współpracy gospodarczej np. z Japonią czy Unią Europejską. Wobec regionu Europy Środkowej i Bałkanów Stany Zjednoczone zaktywizowały się przy procesie rozszerzenia NATO oraz poprzez zaangażowanie dyplomatyczne i militarne w czasie konfliktu na Bałkanach.


Słowa kluczowe


George H.W. Bush, Bill Clinton, United States, foreign policy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Sources:

A National Security Strategy for a New Century, Washington D.C. 1999.

A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, Washington D.C. 1996.

A National Security Strategy of the United States of America, Washington D. C. 1991.

Clinton B., Between Hope and History: Meeting America’s Challenges for the 21st Century, New York-Toronto 1996.

Clinton B., Public Papers of the Presidents of the United States, Book I (January 1 to June 30, 1996), Washington D.C. 1996.

Literature:

Abrams E., Security and Sacrifice: Isolation, Intervention, and American Foreign Policy, Hudson Institute, Indianapolis 1995.

Art R.J., Brown S., U.S. Foreign Policy. The Search for a New Role, Macmillan, New York 1993.

Berger S.R., End of the American Century? Searching for America’s Role in the Post-Cold War World, Johns Hopkins University Press, Washington D.C. 1996.

Brown S., The Faces of Power. United States Foreign Policy from Truman to Clinton, Columbia University Press, New York 1994.

Christopher W., In the Stream of History. Shaping Foreign Policy for a New Era, Stanford University Press, Stanford 1998.

Doty P., President Bush’s Arms Control Challenge, [in:] U.S. Foreign Policy in the 1990s, ed. Schmergel G., Palgrave Macmillan, New York 1991.

Falkenrath R.A., Newman R.D., Thayer B.A., America’s Achilles Heel: Nuclear, Biological, and Chemical Terrorism and Covert Attack, MIT Press, Cambridge 1998.

Fiedler R., Od przywództwa do hegemonii. Stany Zjednoczone wobec bliskowschodniego obszaru niestabilności w latach 1991–2009, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2010.

Garrison J., Ameryka jako imperium. Przywódca świata czy bandycka potęga?, Von Borowiecky, Warszawa 2005.

Haliżak E., Struktura współczesnego porządku międzynarodowego, [in:] Stosunki międzynarodowe: geneza, struktura, dynamika, eds. Haliżak E., Kuźniar R., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.

Henriksen T.H., Clinton’s Foreign Policy in Somalia, Bosna, Haiti and North Korea, Stanford University Press, Stanford 1996.

Hurst S., The Foreign Policy of the Bush Administration. In Search of a New World Order, Pinter Publishing, London/New York 1999.

Hyland W., Clinton’s World: Remaking American Foreign Policy, Praeger, Westport 1999.

Janow M.E., Trading with an Ally: Progress and Discontent in U.S.-Japan Trade Relations, [in:] The United States, Japan, and Asia: Challenges for U.S. Policy, ed. G.L Curtis, W.W. Norton & Co., New York 1994.

Kłosowicz R., U.S. Marines jako narzędzie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Kristol I., Defining Our National Interest, [in:] America’s Purpose: New Visions of U.S. Foreign Policy, ed. O. Harries, ICS Press, San Francisco 1991.

Lindeman M., Malkasian M., Rose W., The Role of the United States in a Changing World. Choices for the 21st Century, Dushkin Publishing Group, New York 1993.

Morley M., Petras J., Empire or Republic? American Global Power and Domestic Decay, Routledge, New York/London 1995.

Nye J.S. Jr., American Strategy after the Cold War, Harvard University Press, Inchon 1990.

Pastor R.A., Exiting the Whirlpool. U.S. Foreign Policy toward Latin America and the Caribbean, Routledge, Boulder/Oxford 2001.

Pauly R.J. Jr., Foreign Policy and the Persian Gulf. Safeguarding American Interests through Selective Multilateralism, Taylor & Francis Ltd., Aldershot 2005.

Payne R.J., The West European Allies, The Third World, and U.S. Foreign Policy. Post-Cold War Challenges, Praeger, London/New York 1991.

Ray J.L., American Foreign Policy and Political Ambition, CQ Press, London/Washington D.C. 2014.

Schwenninger S.R., World Order Lost: American Foreign Policy in the Post-Cold War World, “World Policy Journal”, 1999, Vol. 16.

Stachura J., Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy w okresie postzimnowojennym, “Studia Europejskie”, 1998, Vol. 2.

Strong R.A., Decisions and Dilemmas. Case Studies in Presidential Foreign Policy Making, Routledge, Englewood Cliffs 1992.

Tananbaum D., President Bush, Congress, and the War Powers: Panama and the Persian Gulf, [in:] From Cold War to New World Order. The Foreign Policy of George H.W. Bush, eds. Bose M., Perotti R., Praeger, Westport/London 2002.

Wiarda H.J., American Foreign Policy toward Latin America in the 1980s and 1990s. Issues and Controversies from Reagan to Bush, New York University Press, New York/London 1992.

Zając J., Koncepcja bezpieczeństwa USA, [in:] Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, ed. Zięba R., Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2022.7.49-67
Data publikacji: 2022-12-01 21:50:46
Data złożenia artykułu: 2022-01-03 17:14:34


Statystyki


Widoczność abstraktów - 543
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 137

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Rafał Grzegorz Wordliczek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.