Youth’ Educational Problems During Distance Learning

Aleksandra Araszkiewicz

Abstract


The article is based on the distance learning experience in the second half of the 2019/2020 school year. The author focuses on the students’ perspective and points out that the youth’ educational dilemmas compared to traditional education have not so much changed, but have become acute. In order to understand different student attitudes during distance learning, it is necessary to understand their reasons, therefore, the author analyzes the learning conditions, students’ time management skills and the impact of technology on the health and social development of their students.


Keywords


distance learning; youth; students; health; social development

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Black, P., Harrison, Ch., Lee, C., Marshall, B., Wiliam, D. (2006). Jak oceniać, aby uczyć? Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Janus-Sitarz, A. (2009). Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole. Konstatacje, oceny, propozycje. Kraków: Universitas.

Janus-Sitarz, A., Nowak, E. (2012). Praca domowa ucznia a indywidualizacja nauczania. W: A. Janus-Sitarz (red.), Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty (s. 121–141). Kraków: Universitas.

Świtała, S.W. (2018). „Oswajanie” nowych technologii na lekcjach języka polskiego. Polonistyka. Innowacje, nr 7, 153–164.

NETOGRAFIA

Jiang, M. (2020). The reason Zoom calls drain your energy. Pobrane z: www.bbc.com/worklife/article/20200421-why-zoom-video-chats-are-so-exhausting [dostęp: 30.07.2020].

Sklar, J. (2020). Zoom fatigue is taxing the brain. Here’s why that happens. Pobrane z: www.nationalgeographic.com/science/2020/04/coronavirus-zoom-fatigue-is-taxing-the-brain-here-is-why-that-happens [dostęp: 30.07.2020].

www1: Edukacja zdalna w czasie pandemii. Pobrane z: https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna [dostęp: 27.07.2020].

www2: The Psychology Behind ‘Zoom Fatigue’ Explained. Pobrane z: www.psychreg.org/zoom-fatigue [dostęp: 30.07.2020].

www3: Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa. Pobrane z: https://zdalnenauczanie.org [dostęp: 30.07.2020].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/en.2021.6.27-41
Data publikacji: 2021-09-22 09:55:10
Data złożenia artykułu: 2020-07-31 15:19:40


Statistics


Total abstract view - 710
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.