Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Konieczność zmian, potrzeba reformy rozwiązań systemowych i innowacyjne podejście do edukacji to najważniejsze sprawy, z którymi będzie mierzyła się nasza sekcja. Pragniemy skupić wokół pisma autorytety z różnych dyscyplin (nie tylko z kraju, ale i zagranicy). Mamy tu na myśli nie tylko dydaktyków, ale wszystkich tych, których badania mogą znaleźć zastosowanie w edukacji.
Punkty MNiSW 2019: 20
ISSN: 2451-0491
e-ISSN: 2543-9340
ICV 2017 = 80,45
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 12%

Aktualności

 

Nabór tekstów do nowego numeru

 

Zapraszamy do przygotowania publikacji do piątego numeru Educatio Nova, którego tematem wiodącym będzie:

AKSJOLOGIA W JĘZYKU, LITERATURZE, MEDIACH I EDUKACJI

 • wartości jako przedmiot badań interdyscyplinarnych
 • język jako narzędzie wartościowania
 • „język wartości w szkole” 
 • aksjologiczne aspekty kształcenia
 • media jako nośniki wartości
 • podręczniki szkolne jako nośniki wartości
 • nośniki wartości w tekstach kultury / w literaturze (nie tylko) dla młodego czytelnika
 • edukacja aksjologiczna i jej koncepcje
 • spory o wartości w kulturze, literaturze, języku i edukacji
 • etyczne i estetyczne wymiary szkolnej komunikacji literackiej 
 • tendencje rozwoju współczesnej kultury a wychowanie do wartości
 • antynomie w świecie wartości jako wyzwanie edukacyjne 
 • aksjologiczne wymiary grzeczności
 • zależności / relacje między wartościami

Termin nadsyłania tekstów – grudzień 2019

 
Opublikowane: 2019-10-10
 
Więcej ogłoszeń...

No 3 (2018)


Okładka