Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Konieczność zmian, potrzeba reformy rozwiązań systemowych i innowacyjne podejście do edukacji to najważniejsze sprawy, z którymi będzie mierzyła się nasza sekcja. Pragniemy skupić wokół pisma autorytety z różnych dyscyplin (nie tylko z kraju, ale i zagranicy). Mamy tu na myśli nie tylko dydaktyków, ale wszystkich tych, których badania mogą znaleźć zastosowanie w edukacji.
Punkty MNiSW 2019: 20
ISSN: 2451-0491
e-ISSN: 2543-9340
ICV 2018 = 96,80
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 12%

Aktualności

 

Nabór tekstów do nowego numeru

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do przygotowania tekstów do szóstego  numeru Educatio Nova, który chcielibyśmy, aby koncentrował się wokół tematu

DZIECI I MŁODZIEŻ W DYSKURSIE NAUKOWYM.

Zaproszenie kierujemy  z do autorów reprezentujących różne dyscypliny naukowe, gdyż zależy nam na spojrzeniu wieloaspektowym.

Proponujemy poddanie oglądowi między innymi takich zagadnień, jak:

 • dzieciństwo i młodość jako przedmiot badań interdyscyplinarnych
 • literackie kreacje dzieci i nastolatków w nowych książkach dla młodych czytelników
 • młodzi bohaterowie komiksów, filmów, gier komputerowych
 • młodzi jako twórcy zasobów internetowych
 • dzieci i młodzież w kulturze współczesnej
 • rola nowych mediów w edukacji dzieci i młodzieży
 • dzieci i młodzież a media – materiały dedykowane najmłodszym (prasa, audycje radiowe, programy telewizyjne, blogi i portale internetowe, filmy, komiksy) i ich wpływ na kształtowanie wiedzy, umiejętności oraz osobowości
 • zaburzenia rozwoju dzieci i młodzieży – przyczyny, diagnozowanie, terapia 
 • koncepcje wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w XXI wieku
 • potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży a świat współczesny 
 • strategie wspierania rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
 • nowoczesne teorie kształcenia a predyspozycje, potrzeby i preferencje współczesnej młodzieży
 • szkoła i edukacja młodego pokolenia w XXI wieku   
 • dylematy edukacyjne współczesnych nastolatków 
 • „przymus i wolność” w edukacji młodego pokolenia      
 • kulturowe potrzeby współczesnej młodzieży a szkolne programy nauczania
 • dzieci i młodzież wobec wartości 
 • twórczość dzieci i młodzieży  jako zjawisko kulturowe i jej aplikacje w procesie dydaktycznym
 • uwarunkowania twórczych możliwości dziecka
 • między wyobraźnią a logika dziecięcą
 • dziecięce filozofowanie
 • dziecięce rozumienie świata
 • rola dorosłych w życiu dzieci i młodzieży
 • komunikacja młodych i z młodymi w przestrzeni edukacyjnej   
 • umiejętności komunikacyjne dzieci i młodzieży
 • wpływ nowych mediów na rozwój językowy dzieci i młodzieży 
 •  „młodomowa” – slang młodzieżowy w XXI wieku. Istota i obecność w komunikacji oraz tekstach kultury
 • neologizmy słowotwórcze, związki frazeologiczne i konstrukcje porównawcze w języku dzieci i młodzieży
 • manifestowanie przynależności do grupy w komunikacji językowej
 • folklor słowny dzieci i nastolatków.

 

Teksty przyjmujemy do 31 maja 2020 roku.

 
Opublikowane: 2020-01-15
 
Więcej ogłoszeń...

No 4 (2019)


Okładka