Aktualności

Nabór tekstów do nowego numeru

 

Zapraszamy do przygotowania publikacji do piątego numeru Educatio Nova, którego tematem wiodącym będzie:

AKSJOLOGIA W JĘZYKU, LITERATURZE, MEDIACH I EDUKACJI

 • wartości jako przedmiot badań interdyscyplinarnych
 • język jako narzędzie wartościowania
 • „język wartości w szkole” 
 • aksjologiczne aspekty kształcenia
 • media jako nośniki wartości
 • podręczniki szkolne jako nośniki wartości
 • nośniki wartości w tekstach kultury / w literaturze (nie tylko) dla młodego czytelnika
 • edukacja aksjologiczna i jej koncepcje
 • spory o wartości w kulturze, literaturze, języku i edukacji
 • etyczne i estetyczne wymiary szkolnej komunikacji literackiej 
 • tendencje rozwoju współczesnej kultury a wychowanie do wartości
 • antynomie w świecie wartości jako wyzwanie edukacyjne 
 • aksjologiczne wymiary grzeczności
 • zależności / relacje między wartościami

Termin nadsyłania tekstów – październik 2019

 
Opublikowane: 2019-03-24
 
1 - 1 z 1 elementów